Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset

Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset

Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset

Rakennusvalvonta tekee päätöksiä mm. rakennuslupien, toimenpidelupien, maisematyölupien, purkamislupien sekä purkamisilmoituksien ja toimenpideilmoituksen mukaisiin hankkeisiin. Hankkeen lupatyyppi määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain sekä voimassaolevan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Kaikki kyseiset hakemukset tehdään ensisijaisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Jos et halua asioida sähköisen asiointipalvelun kautta, ota yhteyttä rakennusvalvontaan. Toimitamme tällöin ohjeet ja lomakkeet paperiasiointia varten. Siirrämme paperihakemukset sähköiseen järjestelmään ja tästä perimme voimassaolevan rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Tutustu tarkemmin erilaisiin lupatyyppeihin sivuston linkeistä.

Rakennusvalvonnan pdf-ohjeet ja lomakkeet

Rakennusvalvonnan ohjeet ja lomakkeet ovat omalla sivustolla.

Lupien hakeminen

Hanki pätevä suunnittelija

Kun suunnittelet rakentamista, rakennusvalvonta ohjeistaa hankkimaan hankkeen vaativuuden mukaisen ja riittävän asiantuntevan suunnittelijan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Suunnittelija auttaa hankkeen hahmottelussa, luvan hakemisessa sekä tekee hankkeelle tarvittavat suunnitelmat ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Suunnittelija kannattaa palkata heti hankkeen alussa, jolloin hän voi vaikuttaa vielä mm. hankkeen kustannuksiin ja toteutustapaan. Hankkeen alkuvaiheessa on oleellista selvittää rakennuspaikan perustiedot kuten kaavatilanne ja kaavamääräykset sekä hanketta koskevat rakennusjärjestyksen määräykset. Suunnittelijan tehtävä on huomioida, että Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia noudatetaan. 

Tavanomaisissa kohteissa pätevä suunnittelija on koulutukseltaan rakennusmestari, rakennusinsinööri, rakennusarkkitehti tai arkkitehti.

Neuvontapyyntö Lupapisteessä

Myös ohjeita ja neuvoja voi kysyä Lupapisteen Neuvontapyynnöllä, jolloin kysymykset ja vastaukset ovat kaikkien osapuolten nähtävissä myös myöhemmin lupahakemuksella.
Ohjeet neuvontapyynnön tekemiseen Lupapisteen ohje-sivustolla Neuvontapyyntö.

Yleistä tietoa lupien hakemisesta ja ilmoitusten tekemisestä Lupapisteessä

Rakennusvalvonnan lupa-asioinnit hoidetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Lupapiste-palvelu toimii osoitteessa www.lupapiste.fi.

Lupapiste-palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen sekä pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia tai asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Palvelun käyttö on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Palvelun toimittaja on Cloudpermit Oy, jonka tavoitteena on vähentää byrokratiaa, vapauttaa aikaa ja tehdä ihmisten arjesta helpompaa.

 

Lupapisteen käyttämisen vaiheet

Lue Kiteen rakennusvalvonnan Ohje Rakennushankkeen vaiheet Lupapisteessä tästä.
Kyseistä ohjetta suositellaan käytettävän sähköisesti hakemuksen täyttämisen yhteydessä, koska se sisältää vaiheittaisen ohjeistuksen ja linkit tarkempiin ohjeisiin.

Vaiheet yleensä:

 1. Rekisteröityminen/kirjautuminen palveluun
  Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla. Voit asioida samoilla tunnuksilla kaikissa Lupapiste-kunnissa.
 2. Hakemuksen tai neuvontapyynnön luominen
  Luo seuraavaksi hakemus tai neuvontapyyntö. Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
 3. Osapuolien kutsuminen ja valtuuttaminen
  Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle 'Osapuolet'-välilehdeltä. Tarpeellisia osapuolia ovat esimerkiksi kiinteistön muut omistajat, hankkeen suunnittelijat, asiamiehet, jne. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa tuoda hakemukselle valikkojen kautta. Osapuolet saavat samalla hakemuksen muokkausoikeudet. Sähköisen kutsun hyväksyminen poistaa tarpeen perinteiselle valtakirjalle. 
 4. Hakemuksen täyttäminen ja liitteiden lisääminen
  Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.
 5. Suunnittelijat, pätevyysasiakirjat ja suunnitelmien lisääminen
  Lupakäsittelyn yhteydessä tulee yleensä nimetä vähintäänkin pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija sekä heidän pätevyysasiakirjat sekä oleelliset rakentamisen suunnitelmat.
 6. Kiteen rakennusvalvonnan omat ohjeet
  Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä löytyvät toimenpide- ja yleisohjeista: Kiteen rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet.
 7. Viestit-ikkunan käyttö
  HUOM! Luonnos-tilassa olevan hakemuksen 'Viestit'-ikkunaan laitetut viestit eivät näy rakennusvalvonnalle. Jätä hakemus käsittelyyn vaikka keskeneräisenä, jos sinulla on kysyttävää.Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen 'Viestit'-ikkunan kautta. 
 8. Hakemuksen jättäminen käsittelyyn
  Kun hankkeella on vaadittavat tiedot, jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen” -välilehdeltä. Mikäli haluat, että kunta kuulee kaikki naapurit, ruksi kyseinen kohta hakemuksen jättämisen yhteydessä ja viranomainen saa tästä tiedon sähköpostiin.
 9. Hakemuksen täydennyspyynnöt
  Viranomainen kommentoi hakemusta, kun se on jätetty ja pyytää tarvittaessa täydennyksiä.
 10. Lausuntopyynnöt
  Viranomainen voi tarvittaessa pyytää lausuntoja muilta viranomaisilta hankkeeseen liittyen. Näet pyydetyt ja annetut lausunnot “Lausunnot” -välilehdeltä.
 11. Naapureiden kuuleminen
  Mikäli hanke edellyttää naapurien tiedottamista, viranomainen merkitsee tiedotettavat naapurit “Lausunnot”-välilehdelle, kun hankkeen suunnitelmat ovat kunnossa. Naapurit voidaan kuulla joko hakijan tai kunnan toimesta myös sähköisesti lähettämällä sähköpostiin kuulemiskutsu. Naapuri pääsee näkemään hakemuksen perustiedot ja pääpiirustukset sekä antamaan kommenttinsa hankkeeseen liittyen vahvan tunnistautumisen jälkeen.
 12. Käsittely ja päätöksenteko
  Kun hakemus on kunnossa, hakemus siirretään käsittelyyn.
 13. Lupapäätös ja lupaehdot
  Lue päätös huolellisesti läpi ja noudata lupaehtoja.
  Näet hankkeesta annetut päätökset ja lupavaatimukset Lupapisteestä. Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun viranomainen on antanut päätöksen.
 14. Rakentaminen-välilehti
  Hankenäkymä muuttuu päätöksen jälkeen tukemaan rakentamisen/ työmaan aikaista asiointia.
 15. Työnjohtajien nimeäminen
  Rakentamisen aikaista asiointia edistetään palvelussa tallentamalla tarpeellisia tietoja ja dokumentteja hankenäkymään sekä kutsumalla esimerkiksi tarvittavat työnjohtajat hankkeelle. Lupavaatimukset sekä niihin liittyvät tiedot nähdään kootusti ”Rakentaminen” -välilehdeltä. Yleensä lupaehtona on mm. tarkastusasiakirjan täyttäminen, jonka voi hoitaa suoraan Lupapisteeseen.
 16. Tarkastusasiakirjat ja rakennustyön tarkastaminen
  Rakennustyön tarkastusasiakirjat ovat laadunvalvonnan ja työvaiheiden tarkastamisen työvälineitä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että sellaista ylläpidetään. Yleensä työnjohtajat tekevät tarkastukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että työnjohtajat pidetään ajan tasalla hankkeen etenemisen suhteen.
 17. Katselmukset
  Lupapäätöksen mukaiset katselmukset tulee tilata rakennusvalvonnasta ajallaan.
 18. Loppukatselmus
  Hankkeet päättyvät rakennusvalvonnan osalta loppukatselmukseen. Loppukatselmus on suoritettava luvan voimassaoloaikana. Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sähköiseen arkistoon.

Lisätiedot:

Kiteen rakennusvalvonnan Ohje Rakennushankkeen vaiheet Lupapisteessä >>

Lupapisteen prosessikuvaus >>

Lupapisteen ohje 'Rakennuslupa pähkinänkuoressa' >>

Lupapisteen käyttöohjesivusto >>

Lupapisteen ohjevideot Youtube-palvelussa >>

Lupapistepalvelun päivitystiedotteet >>

Siirry Lupapistepalveluun >>

 

 

Rakennusvalvonnan lupapäätökset

Rakennustarkastaja tekee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupa-asioiden päätökset, jotka on siirretty hänelle päätettäväksi Kiteen hallintosäännössä ja rakennusvalvontaviranomaisen delegointipäätöksessä.
Muut päätökset tekee rakennusvalvontaviranomaisena toimiva Kiteen ympäristölautakunta.

Tehdyt päätökset julkaistaan Lupapisteen hakemuksilla Lupapisteen Julkipano-palvelussa. Muut päätökset julkaistaan kuulutukset-sivulla ja kaupungintalon sähköisellä ilmoitustaululla.
Päätökset ovat nähtävillä oikaisuvaatimus- / valitusajan aikana. Tehdyt päätökset toimitetaan hakijoille Lupapisteeseen tai erikseen sovittaessa postitse.

Rakennustarkastajan tekemissä päätöksissä on 14 vuorokauden oikaisuvaatimusaika, jonka jälkeen päätökset ovat lainvoimaisia ellei oikaisuvaatimusta ole tehty. Oikaisuvaatimukset käsittelee Kiteen ympäristölautakunta.

Kiteen ympäristölautakunnan tekemissä päätöksissä on 30 vuorokauden valitusaika, jonka jälkeen päätökset ovat lainvoimaisia ellei päätöksistä tehdä valitusta. Valitukset käsittelee Itä-Suomen hallinto-oikeus.

 

Murupolku

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Henri Asikainen

rakennustarkastaja
 040 105 1217
henri.asikainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Johanna Päivinen

toimistosihteeri
 040 105 1227
johanna.paivinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute