Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Puhdas ympäristö, monimuotoinen luonto sekä hyvät virkistysmahdollisuudet ovat tärkeitä hyvinvointimme edistäjiä. Kaupungin ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista huolehtii ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpäällikkö.

Ympäristötoimi vastaa muun muassa ympäristölupien, maa-aineslupien sekä maastoliikennelain mukaisten lupien valmistelusta. Lisäksi käsitellään maatalouden ympäristönsuojeluasioita, roskaamisasioita ja meluilmoituksia. Ympäristötoimi huolehtii myös omalta osaltaan ympäristön tilan seurannasta, ympäristönsuojelun valvonnasta ja neuvonnasta ja ympäristökasvatustyöstä.

Ympäristönsuojelumääräykset

Kiteen kaupungin ympäristönsuojelimääräykset on annettu ympäristönsuojelulain nojalla ja ne velvoittavat kaikkia kaupungin alueella toimivia asukkaita, kiinteistönomistajia ja toiminnanharjoittajia. Määräykset eivät kuitenkaan koske ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa.

Määräyksissä käsitellään muun muassa:

 • jätevesien johtamista ja käsittelyä
 • ajoneuvojen ja veneiden pesua
 • jätteiden ja kemikaalien käsittelyä
 • öljysäiliöiden kunnossapitoa ja tarkastusta
 • savukaasupäästöjä
 • rakennusten ja alueiden kunnossapitoa
 • meluntorjuntaa.

Kiteen kaupunginvaltuusto on 27.3.2019 hyväksynyt tarkistetut ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen ja ne ovat luettavissa alla. Kuulutus tarkistetujen ympäristönsuojelumääräysten hyväksymisestä löytyy kuulutus-sivulta.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA

  Otsikko: Yhteystiedot

     YHTEYSTIEDOT

  Sisältöjulkaisija

  Laura Pekki

  ympäristönsuojeluasiantuntija
  040 105 1304
  Kiteentie 25, 82500 Kitee

  PTV-sisältö

  Sivu arviointi ja palaute