Purkamislupa / Purkamisilmoitus

Purkamislupa / Purkamisilmoitus

Rakennuksen purkamisesta on aina kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.
Rakennusvalvonta toteaa edellyttääkö purkaminen purkamisluvan vai voidaanko purkaminen käsitellä purkamisilmoituksena.
Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen aina esimerkiksi:
1) asemakaava-alueella,
2) alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi,
3) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty.

Kaavatilanne

Alueen kaavamääräykset voivat vaikuttaa myös purkamiseen.
Tutustu voimassa oleviin kaavoihin kaavoituksen nettisivuilta tai Karttapalvelun avulla.

Purkamisen suunnittelu

Purkaminen on aina suunniteltava ennen purkamistoimenpiteiden aloittamista.
Purkamisen yhteydessä on erityisen tärkeää myös selvittää mahdolliset haitta-aineet ja tehtävä asbestikartoitus (ks. lisätiedot alempaa).
Purkamishakemuksella on selvitettävä mm. arvio syntyvien purkujätteiden määrästä laatukohtaisesti sekä niiden asianmukaiset toimitus-/sijoittamispaikat.

Hyviä tietolähteitä purkamiseen liittyen:

Asbesti

Huomaa, että asbestilainsäädäntö edellyttää, että käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Velvoite koskee myös korjausrakentamista. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että purkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka, jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa.

Asbestikartoituksen tekijällä on oltava kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen. Kartoittajan tulee olla riittävän perehtynyt asbestiin käyttöön rakentamisessa, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen.

Lisätietoa asbestista työsuojelun verkkopalvelusta.

 

Purkamisesta ilmoittaminen rakennusvalvontaan

Purkamistoimenpide voidaan käsitellä omana purkamislupa-asiana, purkamisilmoitusasiana tai jonkun muun toimenpiteen yhteydessä.
Esimerkiksi jos rakennusluvan vaativan hankkeen yhteydessä puretaan olemassa oleva rakennus, tulee rakennuksen purkaminen lisätä Lupapisteessä erilliseksi toimenpiteeksi. Tällöin lupahakemukseen on myös liitettävä rakennusvalvonnan ohjeen mukaiset selvitykset purkamistyön järjestämisestä sekä purkujätteiden käsittelystä.

Tutustu ohjeisiin ennen hakemuksen jättämistä.

Purkamisilmoitus / purkamislupahakemus tehdään Lupapiste-palvelun kautta.

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija