Purkamislupa / Purkamisilmoitus

Purkamislupa / Purkamisilmoitus

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa. Lupa voidaan myöntää erillisenä purkamislupana tai rakennusluvan yhteydessä. Jos lupaa ei tarvita, on tehtävä purkamisilmoitus.

Rakennuksen purkamisesta on aina kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Rakennusvalvonta tarkistaa onko purkamista varten haettava purkamislupa vai onko purkamisilmoitus riittävä.

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Jos rakennushankkeen yhteydessä puretaan olemassa oleva rakennus, tulee rakennuksen purkaminen lisätä Lupapisteessä erilliseksi toimenpiteeksi. Tällöin lupahakemukseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset purkamistyön järjestämisestä sekä esimerkiksi selvitys purkujätteiden käsittelystä.

Kaavatilanne

Tutustu voimassa oleviin kaavoihin kaavoituksen nettisivuilta tai Karttapalvelun avulla.

Ennen purkamisilmoituksen/-hakemuksen täyttämistä

Tutustu seuraaviin tietolähteisiin purkamisesta

Ympäristöministeriön purkamisen verkkosivusto

Purkutyön pikaopas työn tilaajille 

Asbesti

Huomaa, että asbestilainsäädäntö edellyttää, että käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Velvoite koskee myös korjausrakentamista. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että purkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka, jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa.

Asbestikartoituksen tekijällä on oltava kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen. Kartoittajan tulee olla riittävän perehtynyt asbestiin käyttöön rakentamisessa, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen.

Lisätietoa asbestista työsuojelun verkkopalvelusta.

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA