Toimenpidelupa

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tulee hakea maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 126 §, 126 a § ja voimassa olevan Kiteen rakennusjärjestyksen määräämille rakennustoimenpiteille. Kiteen rakennusjärjestyksessä on tarkempi luettelo toimenpiteiden luvanvaraisuudesta. Toimenpidelupaa haetaan samalla hakemuksella kuin rakennuslupaakin.

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämisestä.

Toimenpidelupa on haettava esimerkiksi seuraaville toimenpiteille:
 • Rakennelman rakentaminen
  • katoksen, eristämättömän ja vähäisesti varustellun talousrakennuksen rakentaminen kaava-alueella, kun rakennelman koko on 6 - 25 m²
  • kioski, myymäläkoju tms. alle 25 m²
  • kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen
 • Yleisörakennelma
  • urheilu- tai kokoontumispaikka kaava-alueella
  • asuntovaunualue tai vastaava
  • katsomo
 • Erillislaite
  • masto
  • piippu
  • varastointisäiliö
  • muistomerkki
  • suurehko antenni (halkaisija yli 2 metriä)
 • Vesirajalaite
  • suurehko kiinteä laituri
  • silta
  • muut rakennelmat, jotka olennaisesti vaikuttavat vesirajaan tai muuttavat sitä kuten aallonmurtaja, kanava tai vastaava
   • huomioitava, että voivat edellyttää myös aluehallintoviraston myöntämän vesilain mukaisen luvan
   • ELY-keskukseen on hyvä ottaa yhteyttä hankkeen suunnitteluvaiheessa
 • Maalämpöjärjestelmä
  • kaivo- tai maalämpöputkisto
 • Julkisivutoimenpide
  • kattomuodon muutos
  • rakennuksen julkisivun olennainen muutos (kaava-alue)
 • Kaupunkikuvajärjestely
  • muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset
 • Huoneistojärjestely
  • asuinrakennuksen yhdistäminen tai jakaminen

Toimenpidelupahakemus

Toimenpidelupahakemusta varten yleensä tarvittavat asiakirjat:

 1. Hakemus
 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (esimerkiksi lainhuuto, kauppakirja)
  • Julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kauppa- tai lahjakirja, ellei lainhuutoa ole vielä.
  • Otteita voit ostaa maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta.
  • Myös rakennusvalvonta voi ottaa lainhuudon 18,00 €:n hintaan.
 3. Karttaote
  • karttaote otetaan rakennusvalvonnassa.
 4. Rakentamista koskeva suunnitelma
  • Suunnitelmia tulee olla 3 sarjaa mittakaavaan tulostettuna ja arkistointikelpoisina
  • Suunnitelmien tulee olla hankkeen vaativuustason mukaisen riittävän pätevän suunnittelijan tekemät
  • Lupa haetaan yleensä pääpiirustuksien avulla
  • Pääpiirustukset
   • asemapiirustus, pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset, julkisivupiirustukset
  • Erityissuunnitelmat tarvittaessa
   • jätevesijärjestelmän suunnitelma
 5. Naapureiden kuulemislomakkeet
  • ellei hakija tee kuulemista, rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen ja perii taksan mukaiset maksut.
  • rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 6. Tarvittaessa muita asiakirjoja
  • osakeyhtiön, yhdistyksen, tms. päätös hankkeeseen ryhtymisestä
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kun hakijana on yritys, yhdistys, asunto-osakeyhtiö,...
  • kaavaote
  • rakennustapaselostus
  • naapureiden suostumuslomakkeet (jos rakennetaan liian lähelle rajaa; etäisyys riippuu kaavatilanteesta)
  • vastaavan työnjohtajan lomake
  • erityisalojen työnjohtaja lomakkeet
   • hankkeen mukaisesti, esimerkiksi ilmanvaihto-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet-, purkamistyö, muut)

 

Kun toimenpidelupa on käsitelty, hakijalle lähetetään päätös sekä rakennusvalvontataksan mukainen lasku toimenpideluvan käsittelemisestä. Toimenpideluvalla myönnetylle toimenpiteelle on pidettävä vähintäänkin loppukatselmus. Toimenpiteiden katselmukset suorittaa pääsääntöisesti rakennustarkastaja. Katso tarkemmat tiedot lupapäätöksestä.

 

Jätevesijärjestelmän kunnostaminen

Jätevesijärjestelmän kunnostaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista rakennusvalvonnasta. Jätevesijärjestelmän kunnostus kannattaa aloittaa kartoittamalla olemassa olevan jätevesijärjestelmä. Jos kiinteistö sijaitsee pohjavesi-alueella tai ranta-alueella (100 m) rantaviivasta, niin kiinteistöä koskee ympäristösuojelulain mukainen velvoite jätevesijärjestelmän kunnostamisesta. Näillä alueilla jätevesijärjestelmien tulee täyttää jätevesiasetuksen mukaiset vaatimukset 30.10.2019 mennessä. Maksutonta ja puolueetonta neuvontaa saa Pohjois-Karjalassa esimerkiksi Jässi-Jätevesihankkeen neuvonnan kautta: http://www.jatevesihanke.fi/pohjois-karjala/neuvonta/.

Tutustu myös https://www.kitee.fi/jatevedet-haja-asutusalueella.

Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemuksen asiakirjat:

 1. Hakemus
 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (1 kpl)
  • Lainhuuto
  • Julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kauppa- tai lahjakirja, ellei lainhuutoa ole vielä.
  • Otteita voit ostaa maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta.
  • Myös rakennusvalvonta voi ottaa lainhuudon 18,00 €:n hintaan.
 3. Karttaote
  • karttaote otetaan rakennusvalvonnassa.
 4. Jätevesijärjestelmän suunnitelma (3 kpl)
 5. Jätevesijärjestelmä käyttö- ja huolto-ohjeet (3 kpl)
 6. Kiinteistön vesi- ja viemälaitteiston (kvv) työnjohtaja hakemus/ilmoitus
 7. Naapureiden kuulemislomakkeet
  • ellei hakija tee kuulemista, rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen ja perii taksan mukaiset maksut.
  • rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 8. Tarvittaessa muita asiakirjoja
  • osakeyhtiön, yhdistyksen, tms. päätös hankkeeseen ryhtymisestä
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kun hakijana on yritys, yhdistys, asunto-osakeyhtiö,...
  • kaavaote
  • rakennustapaselostus
  • naapureiden suostumuslomakkeet (jos rakennetaan liian lähelle rajaa; etäisyys riippuu kaavatilanteesta)

Jätevesijärjestelmän lupapäätöksessä määrätään tapauskohtaisesti lupaehdot ja pidettävät viranomaiskatselmukset. Jätevesijärjestelmien toimenpideluvat edellyttävät vähintääkin loppukatselmuken pitämistä. Jätevesijärjestelmien tapauksissa on varmistettava, että loppukatselmukseen on täytetty jätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja. Tarkastusasiakirjan voi ladata alapuolella olevasta valikosta.

Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA