Rakennuslupa

Rakennuslupa

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä ovat mm.

  • uuden rakennuksen rakentaminen
  • rakennuksen laajentaminen
  • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (esim. ullakkohuoneet)
  • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
  • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
  • korjaus- tai muutostyö, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.
Rakennuslupaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Tutustu rakentamisen lupaprosessiin ja ohjeisiin ennen lupahakemuksen jättämistä.

Rakennuslupahakemus tehdään Lupapiste-palvelun kautta.

 

Tutustu rakennusvalvonnan kaikkiin ohjeisiin sivustolta Lomakkeet ja ohjeet.

 

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA