Rakennuslupa

Rakennuslupa

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä ovat mm.

  • uuden rakennuksen rakentaminen
  • rakennuksen laajentaminen
  • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (esim. ullakkohuoneet)
  • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
  • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
  • korjaus- tai muutostyö, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.
Rakennuslupaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Rakennusvalvonta suosittelee aina lähtemään liikkeelle pätevän suunnittelijan hankkimisella.
Rakennuslupa edellyttää aina vähintäänkin pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan nimeämisen lupahakemuksen yhteydessä.

 

Ohjeet

Tutustu rakentamisen lupaprosessiin ja ohjeisiin ennen lupahakemuksen jättämistä.

Rakennuslupahakemus tehdään Lupapiste-palvelun kautta.

Tutustu rakennusvalvonnan kaikkiin ohjeisiin sivustolta Lomakkeet ja ohjeet.

 

Rakennusjärjestys ja lupatyypit

Rakennushankkeiden lupatyypit voi tarkistaa voimassaolevasta rakennusjärjestyksestä:

Kiteen rakennusjärjestys
Kiteen rakennusjärjestyksen sivusto

 

Rakentamisilmoitus

Huomaa, että kotitalouksien (yksityishenkilöt) tulee tehdä verohallinnolle rakentamisilmoitus kaikista rakennusluvan vaativista hankkeista. Rakentamisilmoituksen tekemiseen kannattaa tutustua jo ennakkoon.
Lisätiedot https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/rakentamisilmoitukset/

Rakentamisilmoitus on tehtävä ennen rakennuksen käyttöönotto- ja ennen loppukatselmusta.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Henri Asikainen

rakennustarkastaja
 040 105 1217
henri.asikainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Johanna Päivinen

toimistosihteeri
 040 105 1227
johanna.paivinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute