Sisältöjulkaisija

angle-left Ilmastokysely: Kuntalaisilta vahva tuki ilmastotyölle Pohjois-Karjalassa

Ilmastokysely: Kuntalaisilta vahva tuki ilmastotyölle Pohjois-Karjalassa

Heinäveden, Kontiolahden, Rääkkylän, Tohmajärven, Lieksan, Nurmeksen ja Kiteen asukkaille suunnatun ilmastokyselyn mukaan kuntien ilmastotyö koetaan tärkeäksi. Kunnilta odotetaan ratkaisuja erityisesti uusiutuvan energian edistämiseen, jätteiden käsittelyyn sekä luonnonsuojeluun ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton luotsaaman Ilmastokestävä Pohjois-Karjala 2030 -hankkeen ilmastokysely oli avoinna maalis-huhtikuussa ja siihen vastasi 359 asukasta hankkeessa mukana olevista kunnista. Kyselyn mukaan valtaosa asukkaista oli huolissaan ilmastonmuutoksen seurauksista. Kunnilta peräänkuulutettiin todellista tahtotilaa ja aktiivista otetta päästöjen vähentämiseen sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen. Kuntien odotetaan toimivan ilmastotyön edelläkävijänä sekä esimerkkinä niin yrityksille kuin asukkaille. Kunnilta toivotaan ratkaisuja erityisesti uusiutuvan energian edistämiseen, jätteiden käsittelyyn sekä luonnonsuojeluun. Toisaalta vastauksissa korostui myös maaseutumaisten kuntien erityispiirteiden sekä kuntien elinvoimaisuuden huomioiminen osana ilmastotyötä.

Tietoisuus kuntien ilmastotyöstä vähäistä

Vaikka hankekunnat ovat mukana Hinku-verkostossa ja sitoutuneet tavoittelemaan 80 %:n päästövähennystä, on kuntalaisten tietoisuus oman kuntansa ilmastotyöstä ja -tavoitteista vähäistä. Valtaosa vastaajista ei tiennyt, onko omalla kotikunnalla ilmastoon tai päästöihin liittyvää tavoitetta, ja vain harva vastaajista koki tuntevansa kuntansa ilmastotavoitteet hyvin. Nuhteita sai erityisesti kuntien ilmastoviestintä, joka ei ole tavoittanut asukkaita. Kuntien ilmastoviestintään toivotaankin lisäpanostuksia. Asukkaat kaipaavat lisää viestintää erityisesti kunnan ilmastoteoista ja ilmastotavoitteiden edistymisestä. Toisaalta kiteeläisiä kiinnostaa myös asukkaiden esimerkit kestävän arjen teoista ja ratkaisuista.

-Viestintä tekee tehdyn ilmastotyön näkyväksi. Panostaminen ilmastoviestintään on tärkeää, sillä se edistää ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista, innostaa kestäviin valintoihin ja luo perustan tehokkaammille ilmastotoimille. On hienoa kuulla, että kiteeläiset ovat kiinnostuneita kuulemaan muiden asukkaiden kestävyysteoista ja tätä kautta löytämään inspiraatiota myös omaan arkeensa”, ilmastokoordinaattori Sanni Penttinen toteaa.

Asukkaat mukaan ilmastotyöhön

Valtaosa vastaajista näki, että asukkaiden näkemykset tulisi ottaa huomioon kunnan ilmastotyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Asukkaat toivovat konkreettisia ilmastotekoja, jotka vaikuttavat heidän arkeensa. Kiteellä panostuksia toivotaan esimerkiksi lähivirkistysalueiden ja -luonnon säilyttämiseen ja suojeluun sekä jätehuollon kehittämiseen. Lisäksi esiin nousi toive kuntien tarjoamasta neuvonnasta ja ohjauksesta sekä ilmastoteemaisten teemaviikkojen ja tapahtumien järjestämisestä. Kyselyn tulokset antoivat tärkeää tietoa Kiteen ilmastotyön suunnitteluun.

-Kyselyn vastauksissa korostuu huoli ilmastonmuutoksen seurauksista ja kaupungin ilmastoviestinnän vähäisyys. Viestinnälle on selkeä tarve, sillä vastaajista 70 prosenttia ei osannut sanoa onko Kiteen kaupungilla päästövähennystavoitteita. Vastaajista lähes puolet kokevat kunnan tekemän ilmastotyön tärkeäksi, joten päästövähennystavoitteista ja tehdyistä toimenpiteistä tiedottaminen on jatkossa huomioitava paremmin. Hinku-kuntana olemme sitoutuneet vähentämään päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ilmastotyö tulee vakiinnuttaa osaksi kaupungin kaikkia toimintoja ja tämän ohella kuntalaisia ja sidosryhmiä olisi hyvä osallistaa ilmastotyöhön, kertoo Kiteen kaupungin kiinteistösihteeri Päivi Häkkinen.

Kuntien tekemää ilmastotyötä pidetään Kiteelläkin tärkeänä.

Kuvassa Cumulus-pilviä taivaalla. Pilvien lomassa näkyy myös sinistä taivasta.

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute