Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan sekä viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa viranomaisena yleisen edun kannalta ja osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamisessa, antaa suunnittelijoille ohjeita, valvoo omalta osaltaan kaavojen toteumista ja noudattamista sekä päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lupa-asioista.

Kiteellä rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta, jonka alaisena toimii rakennustarkastaja. Rakennustarkastaja vastaa pääsääntöisesti rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta.

Kun suunnittelet rakentamista, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin varmistat ohjaamisen, neuvonnan ja lupaprosessin sujuvuuden.

Kiteen rakennusvalvonnassa on käytössä paperinen lupakäsittely ja paperiarkisto. Lupahakemukset ja ilmoitukset tulee siis toimittaa rakennusvalvontaan paperisina.

 

Asiointi rakennusvalvonnassa

 

Kesän aukioloajat Kiteen rakennusvalvonnassa

Rakennustarkastaja on lomalla 20.7.-9.8.2020,

jolloin lupia ei käsitellä, eikä katselmuksia järjestetä.

 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot ovat sivun oikeassa reunassa.

Rakennusvalvonnan toimistosihteerin asiakaspalveluajat ovat:

- Maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00.

 

Rakennustarkastajan asiakaspalveluajat:

 - Maanantaisin klo 9.00 - 12.00 ja klo 13.00 - 15.00

 - Torstaisin klo 9.00 - 12.00.

 

Rakennusvalvonnan lupapäätökset

Rakennustarkastaja tekee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupa-asioiden päätökset, jotka on siirretty hänelle päätettäväksi Kiteen hallintosäännössä. Muut päätökset tekee rakennusvalvontaviranomaisena toimiva Kiteen ympäristölautakunta.

Tehdyt päätökset julkaistaan kuulutukset-sivulla, kaupungintalon ilmoitustaululla sekä Kesälahden kirjaston ilmoitustaululla. Päätökset ovat nähtävillä oikaisuvaatimus- / valitusajan aikana. Rakennustarkastajan tekemissä päätöksissä on 14 vuorokauden oikaisuvaatimusaika, jonka jälkeen päätökset ovat lainvoimaisia ellei oikaisuvaatimusta ole tehty. Oikaisuvaatimukset käsittelee Kiteen ympäristölautakunta. Kiteen ympäristölautakunnan tekemissä päätöksissä on 30 vuorokauden valitusaika, jonka jälkeen päätökset ovat lainvoimaisia ellei valitusta ole tehty. Valitukset käsittelee Itä-Suomen hallinto-oikeus.

 

Rakennusvalvonta ja kaavoitus

Rakennuspaikalla voimassa oleva kaava ohjaa rakentamista ja voi asettaa rajoitteita rakentamiselle. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja viimeistään pääsuunnittelijan on varmistettava alueen kaavatilanne ennen rakennushankkeen tarkemman suunnittelun aloittamista. Voimassa olevat kaavat löydät kaavoituksen sivulta tästä. Voit myös tutustua kaavoihin kartalla Karttapalvelun kautta. Kysymyksien suhteen voit ottaa yhteyttä myös kaavoituksen työntekijöihin.

Tutustu myös muihin karttapalveluihin.

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Voimassa olevan kaavan kaavamääräyksestä tai rakennusjärjestyksen määräyksestä poikkeaminen voi vaatia poikkeamisluvan, ellei poikkeamista voida käsitellä rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Myös rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole MRL 72 §:n mukaista kaavaa voi vaatia poikkeamisluvan. Lisätietoa poikkeamisluvasta.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan suunnittelutarvealueilla. Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa. Suunnittelutarvealueet on esitetty Kiteen rakennusjärjestyksen liitteissä.

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

  • thumbnail
    Juuri nyt käyttäjältä

    {title}

  • PTV-sisältö

    Otsikko: Ajankohtaista

    AJANKOHTAISTA