Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan etusivu

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan sekä viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa viranomaisena yleisen edun kannalta ja osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan mm. maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettuja määräyksiä. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamiseen sekä suunnitelmien laadintaan liittyvissä kysymyksissä, valvoo omalta osaltaan kaavojen toteumista ja noudattamista sekä päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lupa-asioista.

Kiteellä rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta, jonka alaisena toimii rakennustarkastaja. Rakennustarkastaja vastaa pääsääntöisesti rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta. 
Ottamalla yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa varmistat ohjaamisen, neuvonnan, lupaprosessin sujuvuuden sekä helpotat varsinaista rakennustyötä.

Hanki pätevä suunnittelija

Kun suunnittelet rakentamista, rakennusvalvonta ohjeistaa hankkimaan hankkeen vaativuuden mukaisen ja riittävän asiantuntevan suunnittelijan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Tavanomaisissa kohteissa pätevä suunnittelija on koulutukseltaan rakennusmestari, rakennusinsinööri, rakennusarkkitehti tai arkkitehti.

Suunnittelija auttaa hankkeen hahmottelussa ja luvan hakemisessa. Hän laatii hankkeelle tarvittavat suunnitelmat, selvitykset ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Suunnittelija kannattaa palkata heti hankkeen alussa, jolloin hän voi vaikuttaa vielä mm. hankkeen kustannuksiin ja toteutustapaan. Hankkeen alkuvaiheessa on oleellista selvittää rakennuspaikan perustiedot kuten kaavatilanne ja kaavamääräykset sekä hanketta koskevat rakennusjärjestyksen määräykset. Suunnittelijan tehtävä on huomioida, että Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia noudatetaan. 

Luvan hakemisesta lyhyesti

Rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisen asiointipalvelun Lupapisteen kautta.
Tutustu rakennusvalvonnan ohjeeseen Rakennushankkeen vaiheet Lupapisteessä.
Tutustu rakennusvalvonnan eri lupatyyppeihin ja ohjeisiin sivustolla rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset
Rakennusvalvonnan kirjalliset ohjeet ja lomakkeet löytyvät sivustolta rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet
Ennen luvan hakemista asiasta on hyvä keskustella myös lupaviranomaisen kanssa.

Jos et halua asioida sähköisen asiointipalvelun kautta, ota yhteyttä rakennusvalvontaan. Toimitamme tällöin ohjeet ja lomakkeet paperiasiointia varten. Siirrämme paperihakemukset sähköiseen järjestelmään ja tästä perimme voimassaolevan rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Neuvontapyyntö Lupapisteessä

Rakentamiseen liittyviä ohjeita ja neuvoja voi kysyä Lupapisteen Neuvontapyynnöllä, jolloin kysymykset ja vastaukset ovat kaikkien osapuolten nähtävissä myös myöhemmin lupahakemuksella.
Ohjeet neuvontapyynnön tekemiseen Lupapisteen ohje-sivustolla Neuvontapyyntö.

Ajankohtaista rakennusvalvonnassa

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY
Kiteen rakennusvalvonta järjestää vuoden 2023 aikana kaikille asiakkailleen suunnatun lyhyen asiakastyytyväisyyskyselyn.
Asiakastyytyväisyyskysely on yksi Kiteen ympäristölautakunnan määrittämistä Kiteen kaupungin strategiaan pohjautuvista tavoitteista vuodelle 2023.
Kyselyn tavoitteena on kartoittaa asiakastyytyväisyyttä ja kerätä tietoa rakennusvalvonnan toiminnan sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi.
Toivomme, että mahdollisimman moni asiakkaistamme vastaisi kyselyyn vuoden aikana.
Kyselyyn pääset tästä.

Kiitos osallistumisesta!
POIKKEUKSET ASIAKASPALVELUAJOISSA:
- torstai 28.9.2023 asiakaspalveluajat on peruttu henkilökunnan koulutuksen takia.
- alustava: vko 39-41 (25.9.-15.10.2023) rakennustarkastaja on poissa töistä.
- torstai 12.10.2023 asiakaspalveluaika on peruttu klo 9.00 - 11.00 teknisen keskuksen palaverin takia.

Asiointi rakennusvalvonnassa

Sovi asioinnista rakennusvalvonnan toimistolla aina ennakolta. Näin ehdimme tutustua tapaukseen ja saat parempaa palvelua.
Rakennusvalvonnan yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät sivulta Rakennusvalvonnan yhteystiedot ja asiakaspalveluajat.

Asiakirjapyynnöt rakennusvalvonnan arkistosta

Lisätiedot sivulla Kiteen rakennusvalvonnan asiakirjapyynnöt

Kaavoitus ja rakennusvalvonta

Rakentamista ohjataan ensisijaisesti kaavoituksella. Selvitä rakennuspaikan kaavatilanne ja kaavamääräykset ennen hankkeen suunnitteluun ryhtymistä.
Kiinteistön alueella voimassa olevat kaavat voit tarkistaa kiinteistön kiinteistörekisteriotteelta.
Kiinteistörekisteriotteen voit ostaa Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta.

Kiteen alueen voimassaolevat kaavakartat ja kaavamääräykset ovat nähtävissä Kiteen karttapalvelusta.
Tutustu tarkemmin kaavamääräyksien selvittämiseen rakennusvalvonnan ohjeen avulla: Ohje Kuinka löydän kiinteistöni kaavamääräykset
Kaavoitukseen ja kaavamääräyksiin liittyvien asioiden suhteen voit ottaa yhteyttä myös kaavoituksen työntekijöihin.

Anna palautetta

Voit antaa palautetta sähköisesti karttapalautepalvelun kautta alla olevasta linkistä.
Ennen palautteen antamista tutustuthan ensin palautepalvelun käyttöohjeeseen. 
Ohjeet karttapalautepalveluun
Anna palautetta

Rakennusvalvonnan muut sivut

Murupolku

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Henri Asikainen

rakennustarkastaja
 040 105 1217
henri.asikainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Rakennustarkastajan asiakaspalveluajat

Maanantai klo 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 15.00

Keskiviikko ja torstai klo 9.00 - 12.00

 

Johanna Päivinen

toimistosihteeri
 040 105 1227
johanna.paivinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Toimistosihteerin asiakaspalveluajat

Maanantai, keskiviikko ja torstai klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute