Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan etusivu

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan sekä viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa viranomaisena yleisen edun kannalta ja osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan mm. maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettuja määräyksiä. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamiseen sekä suunnitelmien laadintaan liittyvissä kysymyksissä, valvoo omalta osaltaan kaavojen toteumista ja noudattamista sekä päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lupa-asioista.

Kiteellä rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta, jonka alaisena toimii rakennustarkastaja. Rakennustarkastaja vastaa rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta. 
Ottamalla yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa varmistat ohjaamisen, neuvonnan, lupaprosessin sujuvuuden sekä helpotat varsinaista rakennustyötä.

Hanki pätevä suunnittelija

Kun suunnittelet rakentamista, rakennusvalvonta ohjeistaa hankkimaan hankkeen vaativuuden mukaisen ja riittävän asiantuntevan suunnittelijan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Tavanomaisissa kohteissa pätevä suunnittelija on koulutukseltaan esimerkiksi rakennusmestari, rakennusinsinööri, rakennusarkkitehti tai arkkitehti.

Suunnittelija auttaa hankkeen hahmottelussa ja luvan hakemisessa. Hän laatii hankkeelle tarvittavat suunnitelmat, selvitykset ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Suunnittelija kannattaa palkata heti hankkeen alussa, jolloin hän voi vaikuttaa vielä mm. hankkeen kustannuksiin ja toteutustapaan. Hankkeen alkuvaiheessa on oleellista selvittää rakennuspaikan perustiedot, kuten kaavatilanne ja kaavamääräykset sekä hanketta koskevat rakennusjärjestyksen määräykset. Suunnittelijan tehtävä on huomioida, että Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia noudatetaan.

Rakennuslupahakemuksen yhteydessä on nimettävä pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija, joille on määritelty laissa erilaiset vastuut. Yksi suunnittelija voi toimia molemmissa rooleissa, mutta esimerkiksi ns. talopakettitoimituksissa pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija ovat usein eri henkilöt.  

Luvan hakemisesta lyhyesti

Rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisen asiointipalvelun Lupapisteen kautta.
Lupapisteen prosessi on kuvattu lyhyesti Lupapisteen ohjeessa.
Tarkempi prosessikuvaus ohjeineen on ohjeessa Rakennushankkeen vaiheet Lupapisteessä.
Voit tutustua rakennusvalvonnan eri lupatyyppeihin ja ohjeisiin sivustolla rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset
Rakennusvalvonnan kirjalliset ohjeet ja lomakkeet löytyvät sivustolta rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet
Ennen luvan hakemista hankkeesta on hyvä keskustella lupaviranomaisen kanssa tai neuvontapyynnön kautta.

Jos et halua asioida sähköisen asiointipalvelun kautta, ota yhteyttä rakennusvalvontaan. Toimitamme tällöin ohjeet ja lomakkeet paperiasiointia varten. Siirrämme paperihakemukset sähköiseen järjestelmään ja tästä perimme voimassaolevan rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Neuvontapyyntö Lupapisteessä

Rakentamiseen liittyviä ohjeita ja neuvoja voi kysyä Lupapisteen Neuvontapyynnöllä, jolloin kysymykset ja vastaukset ovat kaikkien osapuolten nähtävissä myös myöhemmin lupahakemuksella.
Ohjeet neuvontapyynnön tekemiseen Lupapisteen ohje-sivustolla Neuvontapyyntö.

Ajankohtaista rakennusvalvonnassa

POIKKEUKSET ASIAKASPALVELUAJOISSA:
- Rakennusvalvonta on suljettuna 1.7 - 28.7.2024 henkilökunnan vuosilomien takia.

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN
Rakennusjärjestyksen uusiminen on aloitettu. Uusi rakennusjärjestys on tarkoitus saada voimaan 1.1.2025.
Lue lisää: www.kitee.fi/rakennusjärjestyksenuusiminen 

Asiointi rakennusvalvonnassa

Sovi asioinnista rakennusvalvonnan toimistolla aina ennakolta.
Näin ehdimme tutustua asiaan ja saat parempaa palvelua.
Katso aukioloajat: Rakennusvalvonnan yhteystiedot ja asiakaspalveluajat.

Asiakirjapyynnöt rakennusvalvonnan arkistosta

Lisätiedot sivulla Kiteen rakennusvalvonnan asiakirjapyynnöt

Kaavoitus ja rakennusvalvonta

Rakentamista ohjataan ensisijaisesti kaavoituksella.
Selvitä rakennuspaikan kaavatilanne ja kaavamääräykset ennen hankkeen suunnitteluun ryhtymistä.
Kiinteistön alueella voimassa olevat kaavat voit tarkistaa kiinteistön kiinteistörekisteriotteelta.
Kiinteistörekisteriotteen voit ostaa Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta.

Kiteen alueen voimassaolevat kaavakartat ja kaavamääräykset ovat nähtävissä Kiteen karttapalvelusta.
Tutustu tarkemmin kaavamääräyksien selvittämiseen rakennusvalvonnan ohjeen avulla: Ohje Kuinka löydän kiinteistöni kaavamääräykset
Kaavoitukseen ja kaavamääräyksiin liittyvien asioiden suhteen voit ottaa yhteyttä myös kaavoituksen työntekijöihin.

Anna palautetta

Voit antaa palautetta sähköisesti karttapalautepalvelun kautta alla olevasta linkistä.
Ennen palautteen antamista tutustuthan ensin palautepalvelun käyttöohjeeseen. 
Ohjeet karttapalautepalveluun
Anna palautetta

Rakennusvalvonnan muut sivut

Murupolku

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Henri Asikainen

rakennustarkastaja
 040 105 1217
henri.asikainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Rakennustarkastajan asiakaspalveluajat

Maanantai klo 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 15.00

Keskiviikko ja torstai klo 9.00 - 12.00

 

Johanna Päivinen

toimistosihteeri
 040 105 1227
johanna.paivinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Toimistosihteerin asiakaspalveluajat

Maanantai, keskiviikko ja torstai klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute