Rakennusvalvonta

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa on oltava maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukainen rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Kiteen kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2014. Rakennusjärjestys on luettavissa alla olevassa pdf-tiedostossa.

 

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN
Rakennusjärjestyksen uusiminen on aloitettu. Uusi rakennusjärjestys on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2025. 
Lue lisää: www.kitee.fi/rakennusjärjestyksenuusiminen 

 

Rakennusjärjestys ja muut säännökset

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Kiinteistöjen alueella voimassa olevat kaavat voit tarkistaa kiinteistön kiinteistörekisteriotteelta. Kiinteistörekisteriotteen voit ostaa Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta.

Kiteen alueen kaavakartat ja kaavamääräykset ovat nähtävissä Kiteen karttapalvelusta.

Tutustu tarkemmin kaavamääräyksien selvittämiseen rakennusvalvonnan ohjeen avulla: Ohje Kuinka löydän kiinteistöni kaavamääräykset

Rakennusjärjestys

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA

  Yhteystiedot

  YHTEYSTIEDOT

  Sisältöjulkaisija

  Henri Asikainen

  rakennustarkastaja
   040 105 1217
  henri.asikainen@kitee.fi
  Kiteentie 25, 82500 Kitee

  Johanna Päivinen

  toimistosihteeri
   040 105 1227
  johanna.paivinen@kitee.fi
  Kiteentie 25, 82500 Kitee

  PTV-sisältö

  Sivu arviointi ja palaute