Asiakirjapyynnöt

Asiakirjapyynnöt

Rakennusvalvonnan asiakirjapyynnöt

Asiakirjojen tilaus arkistosta

Asiakirjapyyntö tehdään pääasiallisesti sähköisellä asiakirjapyyntö –lomakkeella Miunpalveluiden kautta. Palveluun pääset siirtymään tästä.
Mikäli et halua asioida sähköisesti, voit toimittaa paperisen lomakkeen myös Kiteen kaupungin asiointipisteeseen, tai postitse osoitteeseen: Kiteen rakennusvalvonta, Kiteentie 25, 82500 Kitee. Ethän lähetä henkilötietojasi sähköpostitse.

Asiakirjat toimitetaan tilauksessa ilmoitetulla tavalla: sähköisesti Miunpalveluiden kautta tai postitse. Asiakkaan on myös mahdollista tulla rakennusvalvontaan tutustumaan asiakirjoihin. Asiakirjapyynnön käsittelijä ottaa sinuun yhteyttä ajan varaamiseksi.

Huomioitavaa! Salassapidettäviksi luokiteltuja asiakirjoja lukuun ottamatta rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia. Suunnittelijalla on kuitenkin tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus rakennuspiirustuksiin, mikä tulee huomioita piirustuskopioiden käytössä.

Maksut

Arkistoselvitystyöstä peritään voimassa olevan Kiteen rakennusvalvontaviranomaisen 1.1.2023 voimaan tulleen taksan mukaiset maksut:

32 § Arkiston asiakirjojen hinnat
Perusmaksut

  • Arkistoselvitystyö/asia (työaika alle 2 h) 60 €
  • Vaativa tiedonhaku (työaika yli 2-5 h) 90 €
  • Hyvin vaativat tiedonhaut (yli 5 h) 120 €


Perusmaksut sisältävät 1-20 kpl A3 tai A4 kopioita tai skannattuja sivuja.
Perusmaksuun kuulumattomista sivuista peritään lisäksi

  • mustavalkoinen 0,5 €
  • värikopiot 1,5 €


Maksuttomat asiakirjat, todistukset ja tiedot Julkisuuslain 34 §:n 1 momentin mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua seuraavissa tapauksissa:

  • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti tai asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
  • sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
  • asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- ja tiedotusvelvollisuuden piiriin tai kysymys on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetusta arvokkaasta tietoaineistosta.
  • kaupungin omilta viranomaisilta ja laitoksilta tai asiakirjasta, joka lain mukaan annetaan valtion viranomaiselle, tai oman kunnan tai kuntayhtymän luottamushenkilöiltä asiakirjoista, jotka toimitetaan luottamustehtävän hoitamista varten.

Toimitusaika

Arkistosta pyydettyjen asiakirjojen toimitusaika on keskimäärin yksi viikko. Mikäli työ pyydetään kiireellisenä, peritään asiointimaksu kaksinkertaisena.