PTV-sisältö

Maisematyölupa

Maisematyölupa

Maisematyölupa on haettava ennen kuin ryhdytään maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen kuten:

  • kaivamiseen,
  • louhimiseen,
  • puiden kaatoon
  • tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen

seuraavissa tapauksissa

  • asemakaava-alueilla,
  • yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään
  • sekä alueilla, joilla on voimassa rakennuskielto kaavan laatimista varten.

 

Maisematyölupaa ei tarvita seuraavissa tilanteissa:

  • Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.
  • Maisematyölupaa ei myöskään tarvita, jos toimenpide perustuu hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.
  • Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

Tutustu rakentamisen lupaprosessiin ennen lupahakemuksen jättämistä.

Maisematyölupahakemus tehdään Lupapiste-palvelun kautta.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA