Maisematyölupa

Maisematyölupa

Maisematyölupa on haettava ennen kuin ryhdytään maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen kuten:

 • kaivamiseen,
 • louhimiseen,
 • puiden kaatoon
 • tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen

seuraavissa tapauksissa

 • asemakaava-alueilla,
 • yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • sekä alueilla, joilla on voimassa rakennuskielto kaavan laatimista varten.

 

Maisematyölupaa ei tarvita seuraavissa tilanteissa:

 • Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Vähäisten toimenpiteiden tulkintaa varten on pyydettävä 'Maisematyöluvan tarpeen arviointi' rakennusvalvonnasta, ks. ohjeet alapuolelta.
 • Maisematyölupaa ei myöskään tarvita, jos toimenpide perustuu hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.
 • Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

 

Tutustu rakentamisen lupaprosessiin ennen lupahakemuksen jättämistä.

Maisematyölupahakemus tehdään Lupapiste-palvelun kautta.

 

Maisematyöluvan tarpeen arviointi

Rakennustarkastajalta voi pyytää tulkinnan maisematyöluvan tarpeellisuudesta (esim. yksittäisten puiden kaataminen). 
Maisematyölupatarpeen arvion suhteen menettele seuraavasti:

 1. Tee neuvontapyyntö Lupapisteessä. Ohje neuvontapyynnön tekemistä varten löytyy Lupapisteen ohjesivustolta.
 2. Liitä mukaan valokuvia kaadettavista puista ja ympäristöstä.
 3. Rakennusvalvonta ottaa kantaa maisematyöluvan tarpeeseen. Saat ilmoituksen vastauksesta sähköpostiisi.

Näin menettelemällä saat asiaan kirjallisen vastauksen ja se jää myös rakennusvalvonnan arkistoon tiedoksi.

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA

  Sisältöjulkaisija

  Otsikko: Yhteystiedot

      YHTEYSTIEDOT

  Sisältöjulkaisija

  Henri Asikainen

  rakennustarkastaja
   040 105 1217
  henri.asikainen@kitee.fi
  Kiteentie 25, 82500 Kitee

  Johanna Päivinen

  toimistosihteeri
   040 105 1227
  johanna.paivinen@kitee.fi
  Kiteentie 25, 82500 Kitee

  Susanna Havurinne

  kaupunginpuutarhuri
   040 105 1219
  susanna.havurinne@kitee.fi
  Kiteentie 25, 82500 Kitee

  PTV-sisältö

  Sivu arviointi ja palaute