Maisematyölupa

Maisematyölupa

Maisematyölupa on haettava ennen kuin ryhdytään maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen kuten:

 • kaivamiseen,
 • louhimiseen,
 • puiden kaatoon
 • tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen

seuraavissa tapauksissa

 • asemakaava-alueilla,
 • yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • sekä alueilla, joilla on voimassa rakennuskielto kaavan laatimista varten.

 

Maisematyölupaa ei tarvita seuraavissa tilanteissa:

 • Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.
 • Maisematyölupaa ei myöskään tarvita, jos toimenpide perustuu hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.
 • Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

 

Maisematyöluvan tarpeen arviointi.

Mikäli olet epävarma tarvitaanko hankkeelle maisematyölupaa:

 1. Tee neuvontapyyntö Lupapisteessä
 2. Liitä mukaan valokuvia kaadettavista puista ja ympäristöstä
 3. Rakennusvalvonta ottaa kantaa maisematyöluvan tarpeeseen

 

Tutustu rakentamisen lupaprosessiin ennen lupahakemuksen jättämistä.

Maisematyölupahakemus tehdään Lupapiste-palvelun kautta.

Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA