Ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettely

Maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennusjärjestyksessä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa. Kiteen kaupungin rakennusjärjestyksessä on määrätty, mitkä maankäyttö- ja rakennuslain 126a § mukaiset toimenpiteet ovat vähäisiä ja voidaan toteuttaa ilmoitusmenettelyllä. Ilmoituslomake ladattavissa alapuolella.

Ilmoituksen sijasta voidaan edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen. Mikäli ilmoituksessa tarkoitettu toimenpide vaatii luvan, ei töitä saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen.

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu vuoden kuluessa ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Kiteen rakennusjärjestyksen mukaisia ilmoitusmenettelyn alaisia toimenpiteitä ovat mm.:

 • Kaava-alueilla:
  • aurinkokeräin kaava-alueella
  • katukuvaan vaikuttavan markiisin asennus
  • yleisöteltta tai vastaava (tilapäinen > 1 viikko)
 • Kaava-alueiden ulkopuolella:
  • olemassa olevaa asuinrakennukseen liittyvä lämpöeristämätön ja tulisijaton alle 25 k-m2 talousrakennus
   • Huom! mm. saunarakennukset, autosuojat sekä tulisijalliset talousrakennukset vaativat aina rakennusluvan.
  • rakennuksen julkisivun/värityksen olennainen muutos
  • parvekelasitus liukulaseilla (kiinteä lasitus vaatii rakennusluvan, koska kyseessä on laajennus)
  • alle 25 k-m2 katos
   • katoksessa vähintään 1/3 seinien pinta-alasta on aukkoa
   • rakennukseen kiinni tuleva katos (esim. katettu terassi) vaatii toimenpideluvan.

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitukseen tulee liittää oleelliset hankkeet mukaiset tiedot ja selvitykset;

 • Mahdollisimman selkeä kuvaus toimenpiteestä (kokotiedot, materiaalit, värit, yms. oleelliset tiedot)
 • Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
  • Julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kauppa- tai lahjakirja, ellei lainhuutoa ole vielä.
  • Otteita voit ostaa maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta.
  • Myös rakennusvalvonta voi ottaa lainhuudon 18,00 €:n hintaan.
 • Asemapiirustus tai karttaote, johon on merkitty rakennelman sijainti sekä etäisyydet mm. rantaviivaan, kiinteistön rajaan ja muihin rakennuksiin.
 • Suunnitelmat/piirustukset tarvittaessa (pohja-, julkisivu- ja yleisleikkauspiirustukset)
 • Mahdolliset valokuvat
 • Lisäselvitykset (esim. esite valmiista rakennelmasta)
 • Naapureiden kuulemiset

 

Kun ilmoitus on käsitelty, hakijalle lähetetään hyväksyntä ilmoituksesta sekä rakennusvalvontataksan mukainen lasku ilmoituksen käsittelemisestä.

Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA