Ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettely

Maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennusjärjestyksessä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa. Kiteen kaupungin rakennusjärjestyksessä on määrätty, mitkä maankäyttö- ja rakennuslain 126a § mukaiset toimenpiteet ovat vähäisiä ja voidaan toteuttaa ilmoitusmenettelyllä.

Voit tarkistaa lupatyypin rakennusjärjestyksestä.

Huomaa, että ilmoituksen sijasta voidaan kuitenkin edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen. Esimerkiksi liian lähelle kiinteistön rajaa tai kaavamääräysten vastaisesti ovat sellaisia syitä, joiden perusteella voidaan edellyttää luvan hakemista.

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen. Mikäli ilmoituksessa tarkoitettu toimenpide vaatii luvan, ei töitä saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on käsitelty ja lupapäätös on lainvoimainen.

 

Tutustu rakentamisen lupaprosessiin ennen hakemuksen jättämistä.

Ilmoitus tehdään Lupapiste-palvelun kautta.

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA