Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan etusivu

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan sekä viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa viranomaisena yleisen edun kannalta ja osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan mm. maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettuja määräyksiä. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamiseen sekä suunnitelmien laadintaan liittyvissä kysymyksissä, valvoo omalta osaltaan kaavojen toteumista ja noudattamista sekä päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lupa-asioista.

Kiteellä rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta, jonka alaisena toimii rakennustarkastaja. Rakennustarkastaja vastaa pääsääntöisesti rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta. Ottamalla yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa varmistat ohjaamisen, neuvonnan, lupaprosessin sujuvuuden sekä helpotat varsinaista rakennustyötä.

 

Kun suunnittelet rakentamista, rakennusvalvonta ohjeistaa hankkimaan hankkeen vaativuuden mukaisen ja riittävän asiantuntevan suunnittelijan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankkeen alkuvaiheessa on oleellista selvittää rakennuspaikan perustiedot kuten kaavatilanne ja kaavamääräykset sekä hanketta koskevat rakennusjärjestyksen määräykset. Suunnittelijan tehtävä on huomioida, että Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia noudatetaan. 

Rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisen asiointipalvelun Lupapisteen kautta. Myös ohjeita ja neuvoja voi kysyä Lupapisteen Neuvontapyynnöllä, jolloin kysymykset ja vastaukset ovat kaikkien osapuolten nähtävissä myös myöhemmin lupahakemuksella.

 

Ajankohtaista rakennusvalvonnassa

POIKKEUKSET ASIAKASPALVELUAJOISSA:
- 5.12.2022 maanantai rakennustarkastajan asiakaspalveluaika on peruttu.

1.10.2020 alkaen rakennusvalvonnan lupa-asioinnit tulee hoitaa sähköisen Lupapiste-palvelun kautta. Katso tiedote: www.kitee.fi/-/hoida-rakennuslupa-asiointi-verkossa-lupapisteen-kautta

Asiointi rakennusvalvonnassa

Rakennusvalvonnan yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät sivulta Rakennusvalvonnan yhteystiedot ja asiakaspalveluajat.

 

Asiakirjapyynnöt rakennusvalvonnan arkistosta

Lisätiedot sivulla Kiteen rakennusvalvonnan asiakirjapyynnöt

 

Kaavoitus ja maankäyttö

Rakentamista ohjataan kaavoituksella. Selvitä rakennuspaikan kaavatilanne ennen hankkeen suunnitteluun ryhtymistä.

Voimassa olevat kaavat 

Voit tutustua kaavoihin myös karttapalvelun kautta.

Muut karttapalvelut

Kysymyksien suhteen voit ottaa yhteyttä myös kaavoituksen työntekijöihin. Kaavoitus

 

Anna palautetta

Voit antaa palautetta sähköisesti karttapalautepalvelun kautta alla olevasta linkistä.

Ennen palautteen antamista tutustuthan ensin palautepalvelun käyttöohjeeseen. 

Ohjeet karttapalautepalveluun

Anna palautetta

 

Murupolku

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Henri Asikainen

rakennustarkastaja
 040 105 1217
henri.asikainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Rakennustarkastajan asiakaspalveluajat

Maanantai klo 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 15.00

Keskiviikko ja torstai klo 9.00 - 12.00

 

Johanna Päivinen

toimistosihteeri
 040 105 1227
johanna.paivinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Toimistosihteerin asiakaspalveluajat

Maanantai, keskiviikko ja torstai klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

PTV-sisältö

Rakennusvalvonnan sähköiset palvelut

Sivu arviointi ja palaute