Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan sekä viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa viranomaisena yleisen edun kannalta ja osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamisessa, antaa suunnittelijoille ohjeita, valvoo omalta osaltaan kaavojen toteumista ja noudattamista sekä päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lupa-asioista.

Kiteellä rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta, jonka alaisena toimii rakennustarkastaja. Rakennustarkastaja vastaa pääsääntöisesti rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta.

Kun suunnittelet rakentamista, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin varmistat ohjaamisen, neuvonnan ja lupaprosessin sujuvuuden.

 

Rakennusvalvonnan henkilöstö on koulutuksessa ma 14.9.2020. Normaalista poiketen asiakaspalveluajat rakennusvalvonnassa ovat tällöin klo 13.00-15.00.

 

Hoida rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä. Vuorokauden ympäri. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa Kiteen rakennus- ja toimenpidelupien sekä purku- ja maisematyölupien hakemisen ja purku- ja toimenpideilmoitusten tekemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttö on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa:

1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
2. Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-välilehdeltä. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta näpyttelyltä. Huomiothan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
4. Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.
4. Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta.
5. Jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen” -välilehdeltä.

Lupapisteen prosessikuvaus >>

Siirry palveluun >>

 

Asiointi rakennusvalvonnassa

 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot ovat sivun oikeassa reunassa.

Rakennusvalvonnan toimistosihteerin asiakaspalveluajat ovat:

- Maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00.

 

Rakennustarkastajan asiakaspalveluajat:

 - Maanantaisin klo 9.00 - 12.00 ja klo 13.00 - 15.00

 - Torstaisin klo 9.00 - 12.00.

Rakennusvalvonnan henkilöstö on koulutuksessa ma 14.9.2020. Normaalista poiketen asiakaspalveluajat rakennusvalvonnassa ovat tällöin klo 13.00-15.00.
Viikko 38: Rakennustarkastaja on koulutuksessa torstaina 17.9.2020. Torstain asiakaspalveluaika on peruttu ja korvaava aika on keskiviikkona 16.9.2020 klo 9.00 - 12.00.

Rakennusvalvonnan lupapäätökset

Rakennustarkastaja tekee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupa-asioiden päätökset, jotka on siirretty hänelle päätettäväksi Kiteen hallintosäännössä. Muut päätökset tekee rakennusvalvontaviranomaisena toimiva Kiteen ympäristölautakunta.

Tehdyt päätökset julkaistaan kuulutukset-sivulla, kaupungintalon ilmoitustaululla sekä Kesälahden kirjaston ilmoitustaululla. Päätökset ovat nähtävillä oikaisuvaatimus- / valitusajan aikana. Rakennustarkastajan tekemissä päätöksissä on 14 vuorokauden oikaisuvaatimusaika, jonka jälkeen päätökset ovat lainvoimaisia ellei oikaisuvaatimusta ole tehty. Oikaisuvaatimukset käsittelee Kiteen ympäristölautakunta. Kiteen ympäristölautakunnan tekemissä päätöksissä on 30 vuorokauden valitusaika, jonka jälkeen päätökset ovat lainvoimaisia ellei valitusta ole tehty. Valitukset käsittelee Itä-Suomen hallinto-oikeus.

 

Rakennusvalvonta ja kaavoitus

Rakennuspaikalla voimassa oleva kaava ohjaa rakentamista ja voi asettaa rajoitteita rakentamiselle. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja viimeistään pääsuunnittelijan on varmistettava alueen kaavatilanne ennen rakennushankkeen tarkemman suunnittelun aloittamista. Voimassa olevat kaavat löydät kaavoituksen sivulta tästä. Voit myös tutustua kaavoihin kartalla Karttapalvelun kautta. Kysymyksien suhteen voit ottaa yhteyttä myös kaavoituksen työntekijöihin.

Tutustu myös muihin karttapalveluihin.

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Voimassa olevan kaavan kaavamääräyksestä tai rakennusjärjestyksen määräyksestä poikkeaminen voi vaatia poikkeamisluvan, ellei poikkeamista voida käsitellä rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Myös rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole MRL 72 §:n mukaista kaavaa voi vaatia poikkeamisluvan. Lisätietoa poikkeamisluvasta.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan suunnittelutarvealueilla. Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa. Suunnittelutarvealueet on esitetty Kiteen rakennusjärjestyksen liitteissä.

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

  • thumbnail
    Juuri nyt käyttäjältä

    {title}

  • PTV-sisältö

    Otsikko: Ajankohtaista

    AJANKOHTAISTA