Rakennusvalvonta

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa on oltava maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukainen rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Kiteen kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2014. Rakennusjärjestys on luettavissa alla olevassa pdf-tiedostossa.

 

Rakennusjärjestys ja muut säännökset

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Kiinteistöjen alueella voimassa olevat kaavat voit tarkistaa kiinteistön kiinteistörekisteriotteelta. Kiinteistörekisteriotteen voit ostaa Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta.

Kiteen alueen kaavakartat ja kaavamääräykset ovat nähtävissä Kiteen karttapalvelusta.

Tutustu tarkemmin kaavamääräyksien selvittämiseen rakennusvalvonnan ohjeen avulla: Ohje Kuinka löydän kiinteistöni kaavamääräykset

Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA

  Sisältöjulkaisija