Rakennusvalvonnan katselmukset

Rakennusvalvonnan katselmukset

Rakennusvalvonnan katselmukset

Rakennustyön aikana suoritettavista viranomaiskatselmuksista ja tarkastuksista sekä mm. aloituskokouksen pitämisestä määrätään lupapäätöksessä. On tärkeää, että katselmukset suoritetaan ajallaan, joten muistathan sopia katselmuksista riittävän ajoissa (vähintään viikkoa ennen) rakennustarkastajan kanssa.

Rakennusvalvonnan viranomaiskatselmukset suorittaa rakennustarkastaja Henri Asikainen p. 040 105 1217.

Yleisimpiä katselmuksia ja niiden ajankohtia:

Aloituskokous

Aloituskokous pidetään ennen rakennustyöhön ryhtymistä ja kokouksessa  on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja

Sijainnin merkitseminen

Rakennusvalvonta suorittaa sijainnin merkitsemisen yleensä yhdessä kunnan kartoittajan kanssa.

Pohjakatselmus

Suoritetaan kun perustusta varten tarpeelliset maankaivu- ja/tai louhintatyöt on suoritettu.

Perustuskatselmus

Suoritetaan kun perustuksen laudoitukset ja raudoitukset on tehty.

Sijaintikatselmus

Suoritetaan, yleensä perustuskatselmuksen kanssa samaan aikaan.

Rakennekatselmus

Suoritetaan, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty.

Hormikatselmus

Suoritetaan, kun hormit ovat valmiit eikä niitä ole vielä peitetty/rapattu.

Muu lupapäätöksessä määrätty katselmus

Katselmuksesta on sovittava rakennustarkastajan kanssa erikseen.

Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)

Voidaan suorittaa, kun esimerkiksi jokin rakennuksen osa on käyttöönottokunnossa, mutta rakennustyö muuten on vielä kesken.

Loppukatselmus

Suoritetaan, kun rakennustyö on valmis ja lupapäätöksen ehdot on täytetty.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA