Perusopetus alasivun pääkuva

Perusopetus

Perusopetus

Perusopetus

Perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään Kiteen kaupungissa noin 800 oppilaalle Arppen, Hutsin, Kesälahden ja Puhoksen kouluissa. Niiden toiminnasta vastaavat rehtorit. Kiteen kaikki perusopetuksen yksiköt ovat mukana Pro Koulu -toiminnassa.

Peruskoulun oppilaalla on oikeus maksuttomaan opetukseen, turvalliseen oppimisympäristöön, oppilaanohjaukseen sekä kouluaterioihin.
Huoltajalla on velvollisuus huolehtia, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (502/2019) tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun tutkinnon taikka niitä vastaavan.

Jos perusopetuslaissa tarkoitetulle perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta 2 momentissa säädettyä aikaisemmin (pidennetty oppivelvollisuus).

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Edellytykset tähän selvitetään psykologin kanssa.

Ulkomailta saapuvien oppilaiden ilmoittautuminen kouluun

Ulkomailta saapuvat kouluikäiset (7-16 -vuotiaat) ilmoitetaan perusopetukseen valmistavaan opetukseen.
6-vuotiaat lapset (syntymävuosi 2017) ilmoitetaan esiopetukseen.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Sari Martikainen

Arppen koulun rehtori
 040 105 1104
sari.martikainen@edu.kitee.fi
Koulutie 3 D, 82500 Kitee

Arja Makkonen

Arppen koulun apulaisrehtori
 040 105 1146
arja.makkonen@edu.kitee.fi
Koulutie 3 D, 82500 Kitee

Miika Kräkin

Kesälahden koulun toiminnasta vastaava rehtori
 040 105 2204
miika.krakin@edu.kitee.fi
Pyhäjärventie 3, 59800 Kesälahti

Jaana Haverinen

Puhoksen koulun toiminnasta vastaava rehtori
 050 448 5170
jaana.haverinen@edu.kitee.fi
Kartanontie 5, 82430 Puhos

Joonas Saari

Hutsin koulun toiminnasta vastaava rehtori
 050 441 7058
joonas.saari@edu.kitee.fi
Hutsintie 4, 82500 Kitee

Satu Pennanen

Hutsin koulun toiminnasta vastaava apulaisrehtori
 050 432 7058
satu.pennanen@edu.kitee.fi
Hutsintie 4, 82500 Kitee

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute