Hankkeet

Hankkeet

Hankkeet

Kiteen kaupungin peruskoulut ja sivistyskeskus hakevat aktiivisesti Opetushallituksen ja muiden toimijoiden hankerahoituksia. Vuosittainen saatavien hankeavustusten kokonaissumma on noin 350 000 euroa. Hankkeita toteutetaan yhteistyössä naapurikuntien ja yliopistotoimijoiden kanssa. Projektityyppisissä hankkeissa kehitetään koulujen opetustoimintaa ja oppimisympäristöjä pyrkien vakiinnuttamaan hyväksi todettavat toimintamallit.

Vuonna 2018 hankerahoitusta saaneet hankkeet:


•    Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2018, apulaisrehtori Arja Makkonen

•    Valtionavustus kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen po:ssa, apulaisrehtori Arja Makkonen

•    Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa, sivistysjohtaja Pekka Hirvonen

•    Liikkuva koulu, apulaisrehtori Arja Makkonen

•    Perusopetuksen innovaatio- ja kokeiluhaku 2018, sivistysjohtaja Pekka Hirvonen

•    Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, sivistysjohtaja Pekka Hirvonen

•    ERASMUS+ hanke, lehtori Sari Korjus-Kiviaho

•    ERASMUS+ hanke, lehtori Jouni Ahlholm

•    Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin, sivistysjohtaja Pekka Hirvonen

 

 

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA