Hutsin koulu_alasivun pääkuva

Hutsin koulun esittely

Hutsin koulu

Hutsin koulu sijaitsee Hutsin urheilukeskuksen alueella Kiteen keskustan tuntumassa.
Koulu on valmistunut vuonna 1987. Opetusta järjestetään 1 - 6 luokille ja oppilaita on n. 120. Koulun tiloissa toimii myös esikouluryhmä.
Luonto ja urheilukeskuksen liikuntapaikat ovat aivan koulun vieressä.

Koulumme tehtävä, tavoitteet ja toiminta-ajatus perustuvat vastuullisuuteen omasta työskentelystä, ympäristöstä, luonnosta sekä kestävästä kehityksestä, toisten huomioimiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä suvaitsevaisuuteen.

Olemme mukana kiusaamisen vastaisessa KiVa -ohjelmassa. Kiusaamiseen puututaan koulussa heti, kun sitä tulee ilmi.
Liikunnan lisäämistä koulupäivän aikana toteutetaan Liikkuva Koulu –ohjelman avulla. Lyhyiden välituntien lisäksi on joka päivä yksi puolen tunnin mittainen välitunti. Kerran viikossa pitkän välitunnin aikana on joka luokalle ohjattu 15 minuutin liikuntahetki, ns. välkkäri. Sen ohjaamisesta huolehtivat 5. ja 6. –luokkalaiset ohjaajakoulutuksen saaneet oppilaat.

Oppitunneilla pyritään toiminnallisuuteen. Oppilaat voivat työskennellä oman työpöydän lisäksi käytävillä olevissa työskentelypisteissä. Lähimetsä on myös ahkerassa käytössä.

Koululla on pieni oppilaskirjasto, josta oppilaat voivat lainata itselleen ns. pulpettikirjan. Tämän lisäksi käymme kerran kuukaudessa pääkirjastossa lainaamassa kirjoja.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Anne Juvonen

luokanopettaja
 050 441 7029
anne.juvonen@edu.kitee.fi
Hutsintie 4, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute