Kouluun ilmoittautuminen_alasivun pääkuva

Kouluun ilmoittautuminen

Oppilaat käyvät pääsääntöisesti lähikoulua, joka määräytyy oppilaaksiottoalueen perusteella.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 26.02.2015 § 17 Karttaliite, jossa on esitetty Kiteen kaupungin alakoulujen uudet oppilaaksiottoalueet 01.08.2015 alkaen.

On myös mahdollista hakea muuhunkin kuin lähikouluun, tällöin oppilaan huoltaja vastaa koulukuljetuksesta.

Kouluun ilmoittautuminen

Sivistysjohtaja päättää oppilaaksi ottamisesta. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta järjestää kuljetuksen lähimpään tai kuljetusten kannalta tarkoituksenmukaisimpaan  
kouluun, mikäli koulumatka 1.- 2.-luokkien oppilailla on yli 3 km ja 3. - 6.-luokkien oppilailla yli 5 km.

Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden vanhemmat ilmoittavat oppilaan kouluun Wilman kautta.
Kouluun tutustumispäivistä ilmoitetaan Wilman ja Daisyn kautta huoltajille.

 

Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Hakemus koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen.

Koulun vaihtaminen

Koulun vaihtoa haetaan lomakkeella, joka palautetaan sivistyskeskuksen hallintosihteerille.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

KATSO MYÖS

Sivu arviointi ja palaute