Toimenpidelupa

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tulee hakea maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 126 §, 126 a § ja voimassa olevan Kiteen rakennusjärjestyksen määräämille rakennustoimenpiteille. Kiteen rakennusjärjestyksessä on tarkempi luettelo toimenpiteiden luvanvaraisuudesta. Toimenpidelupaa haetaan samalla hakemuksella kuin rakennuslupaakin.

Toimenpidelupa on haettava esimerkiksi seuraaville toimenpiteille:

 • Rakennelman rakentaminen
  • katoksen, eristämättömän ja vähäisesti varustellun talousrakennuksen rakentaminen kaava-alueella, kun rakennelman koko on 6 - 25 m²
  • kioski, myymäläkoju tms. alle 25 m²
  • kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen
 • Yleisörakennelma
  • urheilu- tai kokoontumispaikka kaava-alueella
  • asuntovaunualue tai vastaava
  • katsomo
 • Erillislaite
  • masto
  • piippu
  • varastointisäiliö
  • muistomerkki
  • suurehko antenni (halkaisija yli 2 metriä)
 • Vesirajalaite
  • suurehko kiinteä laituri
  • silta
  • muut rakennelmat, jotka olennaisesti vaikuttavat vesirajaan tai muuttavat sitä kuten aallonmurtaja, kanava tai vastaava
   • huomioitava, että voivat edellyttää myös aluehallintoviraston myöntämän vesilain mukaisen luvan
   • ELY-keskukseen on hyvä ottaa yhteyttä hankkeen suunnitteluvaiheessa
 • Maalämpöjärjestelmä
  • kaivo- tai maalämpöputkisto
 • Julkisivutoimenpide
  • kattomuodon muutos
  • rakennuksen julkisivun olennainen muutos (kaava-alue)
 • Kaupunkikuvajärjestely
  • muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset
 • Huoneistojärjestely
  • asuinrakennuksen yhdistäminen tai jakaminen

Toimenpidelupahakemus

Toimenpidelupahakemusta varten yleensä tarvittavat asiakirjat:

 1. Hakemus
 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (esimerkiksi lainhuuto, kauppakirja)
 3. Karttaote
  • karttaotteen mittakaavassa pdf-tiedostona saa rakennusvalvonnasta
  • karttaotetta voi hyödyntää asemapiirroksen teon pohjana
 4. Rakentamista koskeva suunnitelma
  • Suunnitelmia tulee olla 3 sarjaa mittakaavaan tulostettuna ja arkistointikelpoisina
  • Suunnitelmien tulee olla hankkeen vaativuustason mukaisen riittävän pätevän suunnittelijan tekemät
  • Rakennussuunnitelmat eli pääpiirustukset
   • asemapiirustus, pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset, julkisivupiirustukset
  • Erityissuunnitelmat tarvittaessa
   • jätevesijärjestelmän suunnitelma
 5. Naapureiden kuulemislomakkeet
  • ellei hakija tee kuulemista, rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen ja perii taksan mukaiset maksut.
  • rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 6. Tarvittaessa muita asiakirjoja
  • osakeyhtiön, yhdistyksen, tms. päätös hankkeeseen ryhtymisestä
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, kun hakijana on yritys, yhdistys, asunto-osakeyhtiö,...
  • kaavaote
  • rakennustapaselostus
  • naapureiden suostumuslomakkeet (jos rakennetaan liian lähelle rajaa; etäisyys riippuu kaavatilanteesta)
  • vastaavan työnjohtajan lomake
  • erityisalojen työnjohtaja lomakkeet
   • hankkeen mukaisesti, esimerkiksi ilmanvaihto-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet-, purkamistyö, muut)

 

Kun toimenpidelupa on käsitelty, hakijalle lähetetään päätös sekä rakennusvalvontataksan mukainen lasku toimenpideluvan käsittelemisestä. Toimenpideluvalla myönnetylle toimenpiteelle on pidettävä vähintäänkin loppukatselmus. Katso tarkemmat tiedot lupapäätöksestä.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA