Hankkeet

Hankkeet

Hankkeet

 

LaTVa-hanke (Laajenevat toimintaympäristöt varhaiskasvatuksessa)
08/2019 - 12/2021


”Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Kiteen Kaupungin ja Siun soten kanssa osallistaen alueellisia yrityksiä ja muita toimijoita mukaan hankkeen kehittämistoimintaan.
Laajenevalla Toimintaympäristöllä tarkoitamme kaikkia niitä toimijoita, suunnitelmia ja ohjeistuksia, fyysisiä ympäristöjä sekä pedagogisia ja kuntouttavia menetelmiä ja välineitä, millä lapsen tuen tarpeisiin on mahdollista varhaiskasvatuksessa vastata.”
Lue lisää hankkeen kotisivuilta osoitteesta https://www.latvahanke.fi/
 

Vahva äidinkieli – vahva suomen kieli 1.9.2020 - 31.12.2021


Syksyllä 2020 Kiteellä aloitti toimintansa Vahva äidinkieli – Vahva suomenkieli -hanke. Hankerahoitus on saatu Opetusministeriöltä ja Kiteellä se käytetään palkkaamalla lisähenkilöstöä tukemaan lasten äidinkielen ja suomen kielen kehitystä. Hankkeen aikana luodaan malli venäjänkielisten lasten äidinkielen vahvistamiseksi.

 

Päättyneet hankkeet

LiikuntaLoikka 1.3.2018 - 31.12.2020


Varhaiskasvatuksen Liikuntaloikka-projekti tukee vahvasti varhaiskasvatuksen painopisteen ja Kiteen
kaupunkistrategian toteutumista tarjoamalla päivittäin jokaiselle varhaiskasvatuspalvelun piirissä olevalle lapselle ohjattua tai omaehtoista liikuntaa sekä tarvittaessa yksilöllistä ohjausta taitojen kehittämiseksi.


Digiloikka 6/2017 - 12/2019


Digiloikan tavoitteena olivat lasten ja työntekijöiden digiosaamisen lisääminen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan digitoiminnan sisällön ja menetelmien kehittäminen, digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen sekä medialukutaidon kehittäminen.

 

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA