Stop kiusaamiselle kuva

Hankkeet

Hankkeet

 

STOP KIUSAAMISELLE! - hanke
 

Syyskuun ensimmäisenä päivänä Kiteellä aloittaa toimintansa Stop kiusaamiselle -hanke. Hankerahoitus on saatu opetus – ja kulttuuriministeriöltä.

Hankkeen tavoitteena on:

- Tuottaa malli yhteisöllisyyden rakentamiseksi Kiteen varhaiskasvatuksessa, sekä syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisemisen torjumiseksi, joka siirtyy hankkeen jälkeen osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa.

- Löytää keinoja ja menetelmiä tukea yhteisöllisyyden muodostumista ja ehkäistä syrjäytymistä varhaiskasvatuksessa.

- Tukea yksilöllisesti niitä lapsia, jotka tarvitsevat aikuisten tukea mm. ystävyyssuhteiden luomiseen

Hankkeen aikana tullaan järjestämään koulutuksia yhteisöllisyydestä ja menetelmistä ratkaista ristiriitoja. Hanketyöntekijät kiertävät lapsiryhmissä, ja havainnoivat ryhmien toimintaa ja lasten keskinäisen vuorovaikutuksen toteutumisesta. Hanketyöntekijät auttavat varhaiskasvatuksen opettajia yhteisöllisyyden pulmien ratkaisussa. Jokainen päiväkotiyksikkö, päiväkotiryhmä ja perhepäivähoitoryhmä rakentaa oman yhteisöllisyyden kehittämisen suunnitelman.  Ryhmien suunnitelmien taustalla on yksikön yhteinen yhteisöllisyyden suunnitelma.  Hankkeen aikana nostetaan esille yhteisöllisyyden eri teemoja, joiden ympärille toiminta rakentuu.

Hankkeen Facebook-sivuilla voit seurata, mitä hankkeen myötä tapahtuu Kiteen varhaiskasvatuksessa.

 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2021-2024


Suomessa aloitetaan 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta.

Kokeilussa kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta eri näkökulmista, selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen jatkumoa, tutkitaan huoltajien palveluvalintoja sekä kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksesta lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeiluryhmään valituille lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa. Kiteellä kokeilu järjestetään Puhoksen päiväkodissa.

 

Päättyneet hankkeet
 

LaTVa-hanke (Laajenevat toimintaympäristöt varhaiskasvatuksessa)
08/2019 - 12/2021

LaTVa-hankkeen loppuraportin voit lukea osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4484-9

”Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Kiteen Kaupungin ja Siun soten kanssa osallistaen alueellisia yrityksiä ja muita toimijoita mukaan hankkeen kehittämistoimintaan.
Laajenevalla Toimintaympäristöllä tarkoitamme kaikkia niitä toimijoita, suunnitelmia ja ohjeistuksia, fyysisiä ympäristöjä sekä pedagogisia ja kuntouttavia menetelmiä ja välineitä, millä lapsen tuen tarpeisiin on mahdollista varhaiskasvatuksessa vastata.”
Lue lisää hankkeen kotisivuilta osoitteesta https://www.latvahanke.fi/
 

Vahva äidinkieli – vahva suomen kieli 1.9.2020 - 31.12.2021


Syksyllä 2020 Kiteellä aloitti toimintansa Vahva äidinkieli – Vahva suomenkieli -hanke. Hankerahoitus on saatu Opetusministeriöltä ja Kiteellä se käytetään palkkaamalla lisähenkilöstöä tukemaan lasten äidinkielen ja suomen kielen kehitystä. Hankkeen aikana luodaan malli venäjänkielisten lasten äidinkielen vahvistamiseksi.

LiikuntaLoikka 1.3.2018 - 31.12.2020


Varhaiskasvatuksen Liikuntaloikka-projekti tukee vahvasti varhaiskasvatuksen painopisteen ja Kiteen
kaupunkistrategian toteutumista tarjoamalla päivittäin jokaiselle varhaiskasvatuspalvelun piirissä olevalle lapselle ohjattua tai omaehtoista liikuntaa sekä tarvittaessa yksilöllistä ohjausta taitojen kehittämiseksi.


Digiloikka 6/2017 - 12/2019


Digiloikan tavoitteena olivat lasten ja työntekijöiden digiosaamisen lisääminen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan digitoiminnan sisällön ja menetelmien kehittäminen, digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen sekä medialukutaidon kehittäminen.

 

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA