Vesistöt

Vesistöt

Vesistöt

Runsaat lintuvedet ja suuret vedet ovat Kiteen rikkaus. Puruvesi ja Karjalan Pyhäjärvi ovat tunnettuja kirkkaudestaan ja erityisesti Päätyenlahti linnustollisesta arvostaan. Kirkkaat ja puhtaat vedet tarjoavat hyvät mahdollisuudet sekä ammatti- että virkistyskalastukselle ja moninaisille harrastuksille.  Alla voit tutustua muutamiina alueemme  arvokkaimpiin vesistöihin.

Karjalan Pyhäjärvi

Karjalan Pyhäjärvi on I ja II Salpausselän väliselle alueelle sijoittuva erittäin karu suurjärvi, jonka vesipinta-ala on 230 km2. Pyhäjärvi on arvokas järvi kirkasvetisyytensä ja niukkaravinteisuutensa vuoksi. Pyhäjärven valuma-alueella on useita valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita sekä geologisesti ja maisemallisesti merkittäviä alueita. Valuma-alueen rikkaaseen kasvillisuuteen kuuluvat mm. metsänätkelmä, kallioseinämillä kasvavat isokokoinen kuhmujäkälä sekä erilaiset maksaruohot. Rannoilla kasvaa lehtoneidonvaippaa, metsänemää, tuoksumataraa ja suomyrttiä sekä vedessä mm. nuotta- ja lahnaruohoa sekä järvisätkintä. Alue kuuluu erityistä suojelua vaativiin vesistöihin ja järvi on hyväksytty myös pohjoismaiseen suojeluvesiluetteloon. Alueella on merkitystä myös kalataloustutkimuskohteena ja se kuuluu Suomen Natura 2000-verkostoon.

Ylälampi-Hovinlampi

Ylälampi-Hovinlampi on Kiteeltä Rääkkylään vievän tien pohjoispuolella oleva valtukunnallisesti tärkeä lintuvesi, jonka pinta-ala on 329 ha. Alueella pesii mm. kaulushaikara, uivelo, pikkulokki ja ruskosuohaukka. Lisäksi alueella on merkitystä muutonaikaisena levähdysalueena ja vesilintujen sulkimisalueena. Alueelle ovat tyypillisiä valtavat ruovikot, mm. järviruokoa ja osmankäämiä on loputtomasti. Vesialueella kasvaa ulpukkaa, lumpeita, vesitatarta, ahvenvitaa, vesihernettä ja erilaisia sammalia ym. Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja se kuuluu myös arvokkaisiin kosteikkoalueisiin ja Suomen Natura 2000-verkostoon.

Päätyeenlahti

Päätyeenlahti on Kiteenjärven luoteiskulmalla sijaitseva yli 4 km pitkä kansainvälisesti arvokas lintuvesi, jonka pinta-ala on 314 ha. Monipuoliseen pesimälajistoon kuuluvat mm. mustakurkku-uikku ja laulujoutsen. Päätyenlahdella on huomattava merkitys myös lintujen muutonaikaisena levähdysalueena. Lahden vesialuetta hallitsevat järvikorte ja uistinvita sekä ulpukka, pikkulumme ja palpakot. Päätyenlahden saraikot, ruovikot ja pensastot ovat laajat. Päätyenlahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja osa alueesta on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Lisäksi Päätyenlahti kuuluu arvokkaisiin kosteikkoalueisiin ja Suomen Natura 2000-verkostoon.

Juurikkajärvi

Juurikkajärvi on Karjalan Pyhäjärven itäpuolella sijaitseva kansainvälisesti arvokas lintuvesi, jonka pinta-ala on 129 ha. Alueella pesivät mm. kaulushaikara ja laulujoutsen. Vallitsevia lajeja ovat järvikorte ja järviruoko. Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja se on sisältyy myös arvokkaisiin kosteikkoalueisiin ja Suomen Natura 2000-verkostoon.

Puruvesi

Suurten selkien ja matalien rantojen Puruvesi on maisemallisesti avara osa Saimaata. Sen pinta-ala on lähes 32 000 ha. Alueella on runsaasti erilaisia harjumuodostelmia, jotka jakavat selkävesiä. Vesistönä Puruvesi on poikkeuksellisen karu, erittäin vähäravinteinen niin sanotun nuottaruohotyypin järvi, jonka vedenlaatu on erinomainen. Järven kasvillisuus on lähinnä upoksissa olevaa pohjakasvillisuutta.

Alueen saarten ja mannerrantojen kasvillisuus on harjualueille tyypillistä. Metsät ovat pääosin karun ja kuivan kankaan männiköitä. Rannoilla kasvillisuus on niukkaa. Puruvesi kuuluu Suomen Natura 2000-verkostoon.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute