Luonto

Luonto

Luonto

Kitee on tunnettu kauniista ja monipuolisesta luonnostaan. Alue kuuluu korkokuvaltaan ja maisemallisesti kolmeen eri maisema-alueeseen; Suur-Saimaan seutuun, Pohjois-Karjalan järviseutuun ja Laatokan-Karjalaan. Jakajana toimii toinen Salpausselkä pitkällä reunamuodostumajaksollaan, joka erottaa Kesälahdella Puruveden ja Pyhäjärven laajat vesialueet toisistaan.

Kiteetä voidaan hyvin luonnehtia Pohjois-Karjalan harjujen kunnaksi, sillä toisen Salpausselän reunamuodostumat ja niihin liittyvät harjualueet hallitsevat kunnan yleisilmettä. Kunnan eteläosalle-Kesälahdelle- ominaisia piirteitä taas ovat suuret järvet, Salpausselän selänteet ja tasanteet, harjut ja särkkämuodostumat sekä rantojen loivat, kumpareiset pinnanmuodot.

Kaunista pelto-, perinne- ja luonnonmaisemaa voi nähdä Kiteen itäisen sisääntuloreitin varrella Kiteenlahdessa. Tämä seutu on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Kunnan arvokkaimmat alueet liittyvät kuitenkin vesistöihin. Kiteenjärven ympäristö on Pohjois-Karjalan vanhimpia asutusalueita, jonka maisemapiirteissä tuntuu vahvana Laatokan Karjalan vaikutus. Topografia on paikoin jyrkkäpiirteistä ja kasvillisuus rehevää.  Rikkaat suurvedet - Puruvesi, Orivesi, Karjalan Pyhäjärvi sekä Piimäjärvi - laskevat vetensä Vuoksen kautta Laatokan eteläosaan ja itäpuoliset vesistöt Kiteenjokea pitkin Laatokan luoteisosaan. Suur-Saimaa, johon Orivesi ja Puruvesi kuuluvat, on Suomen runsassaarisin järvi. Puruveden luonnonkauniit maisemat ja kirkas vesi ovat tehneet siitä suositun loma-asutusseudun ja vapaa-ajanviettoalueen.

Vesistöjä Kiteellä on noin 472 km2 ja rantaviivaa yli 1000 kilometriä. Erityisen paljon rantaa on kunnan etelä- ja länsiosissa Pyhäjärvellä, Puruvedellä ja Orivedellä.

Luonnon virkistyskäyttö

Kiteellä on runsaasti erilaisia luontokohteita. Voit retkeillä järvillä, soilla, harjuilla, kulttuurimaisemissa ja Karjalan lehtokeskuksen vaihtelevissa metsissä. Monet kohteista ovat luonnonsuojelullisesti hyvin arvokkaita, joten muista oikeutesi ja velvollisuutesi luonnossa kulkiessasi.

Aluen maisemia luonnehtivat Salpausselät, harjut, suuret järvet ja rehevät lintukosteikot, pellot, lehdot  sekä riuttavuoret. Linnustoltaan ja kasvillisuudeltaan rikas seutu tarjoaa mainiot puitteet myös  luontoharrastukselle.

Tarkempaa tietoa Kiteen ja koko Keski-Karjalan arvokkaista luonto- ja maisemakohteista löydät Keski-Karjalan Luonto ry:n julkaisemasta "Luontoretkelle Karjalan kunnaille"-oppaasta. Opasta on saatavissa kirjakaupoista.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA