Suot

Suot

Suot

Suot ovat kosteita ekosysteemejä, joilla kasvaa turvetta tuottavia kasveja ja marjoja. Monet linnut pesivät suolla tai saavat sieltä ravintonsa. Rämeet, korvet, nevat ja letot ovat erilaisia suotyyppejä.

Suomalainen suoluonto on poikkeuksellisen monimuotoista. Soilla elää oma, erikoistunut kasvi- ja eläinlajistonsa, ja luonnontilaisten soiden merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä sadevesien sitojana ja tulvien ehkäisijänä on merkittävä.

Partiissuo

Partiissuo on Kiteen luoteisosassa sijaitseva laaja,  luonnontilainen mäkien ympäröimä keidassuo, jonka pinta-ala on 295 ha. Partiissuo on linnustollisesti hyvin monipuolinen ja sillä on merkitystä myös marja- ja tutkimussuona. Partiissuolla pesii runsaasti suolintuja, mm. suokukko. Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja Suomen Natura 2000-verkostoon.

Kuolemanlammensuo

Kuolemalammen suo sijaitsee Kesälahdella aivan 6-tien varressa, Uukuniemen risteyksen lähellä. Suon pinta-ala on noin 62,5 ha. Kuolemalammen suo on tunnettu lettokasveistaan ja syntynyt lasketun järven vesijätölle. Nevat, letot ja vähäpuustoiset rämeet kattavat suurimman osan alueen pinta-alasta. Kohteen lounaiskulmalla on myös tuoreen ja kuivahkon kankaan metsämaata.

Linnustoltaan runsas suo on myös pohjankilpisammalen erillinen, huomattavan eteläinen kasvupaikka. Kuolemalammen suolle on tehty vuonna 2006 hoito- ja käyttösuunnitelma osana LIFE-projektia "Karjalan suot ja ikimetsät, helmiä luonnonhistorian ketjussa". Alueella on lintutorni ja suon laidalla on myös pieni puinen lava.

Kuolemalammensuo kuuluu Suomen Natura 2000-verkostoon.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute