PTV-sisältö

Puhoksen esiopetusryhmä

Puhoksen eskariryhmä toimii Puhoksen koululla samassa rakennuksessa päiväkodin kanssa. Eskarin läheisyydessä on metsäleikkipaikka ja luontopolku sekä Vanhan Puhoksen leikkipuisto, joita käytämme toiminnassamme aktiivisesti. Talvisin koulun pihalla on luistelumahdollisuus ja mahtavat mäenlaskupaikat.


Toiminnassamme painottuvat:

• oppimista edistävä oppimisympäristö

• lapsen aktiivinen oppiminen ja toiminnallisuus

• päiväjärjestys, joka mahdollistaa lapsen toiminnan suunnittelun ja valintojen tekemisen

• päiväkodin kanssa tehtävä yhteistyö

• luonnossa toimiminen

• positiivinen ja ratkaisukeskeinen pedagogiikka

• Huomaa hyvä-toimintamalli

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija