Esiopetus ja eskarin varhaiskasvatus

Esiopetus ja eskarin varhaiskasvatus

Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Eskariin osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty.
Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Kiteellä on viisi esiopetuspaikkaa. Ryhmien määrä ja koko vaihtelee vuosittain tarpeen mukaan. Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti perusopetukselle määriteltyinä koulupäivinä, 700 tuntia toimintavuoden aikana, 19 tuntia viikossa. Koulujen loma-aikoina ei esiopetustakaan järjestetä.

Esiopetus perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Esiopetuksessa haluamme vahvistaa lapsen itseluottamusta, omatoimisuutta ja oppimisvalmiuksien kehittymistä.

PTV-sisältö

Lomakkeet
 • Esiopetukseen ilmoittautuminen 2019-2020
 • Ilmoita lapsesi esiopetukseen palauttamalla tämä ilmoittautumislomake varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalle.
 • Esiopetuspaikan irtisanominen
 • Irtisano esiopetuspaikka, jos lapsesi jää jostain syystä pois esiopetuksesta kesken vuoden.
 • Hakemus esioppilaan päivähoitoon ja leikkitoimintaan 2019-2020
 • Hae tällä lomakkeella esikouluikäiselle lapsellesi leikkitoiminta- tai päivähoitopaikkaa lukuvuodeksi 2019-2020.
 • Sopimus esikoululaisen tuntiperusteisesta leikkitoiminnasta
 • Ilmoita tällä lomakkeella, kuinka paljon varaat esikoululaisellesi leikkitoiminnan tunteja kuukaudessa.
 • Sopimus esioppilaiden tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta
 • Lomakkeella ilmoitat, kuinka monta tuntia varhaiskasvatusta kuukaudessa varaat lapsellesi esiopetuksen lisäksi.

Eskarin varhaiskasvatus

Eskarin varhaiskasvatus

Päivähoito

Esioppilaan päiväkotihoito järjestetään esiopetuspaikan yhteydessä. Päiväkoti Kiepistä voit hakea myös vuorohoitoa ja Kesälahden päiväkodista iltahoitoa eskari-ikäiselle lapsellesi. Jos haluat  eskari-ikäiselle lapsellesi perhepäivähoitopaikan, tulee sinun kustantaa itse matkat eskarista perhepäivähoitoon ja takaisin.

Esiopetuksen varhaiskasvatuksen toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Leikkitoiminta

Leikkitoiminta on kerhomuotoista, virikkeellistä, monipuolista ja omaehtoista sekä ohjattua ja valvottua. Leikkitoimintaa järjestetään koulun lukuvuoden mukaisesti Puhoksen ja Kesälahden aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä enintään 25 tuntia/viikko/lapsi. Lukuvuoteen sisältyvien lomien (syys-, joulu- ja talviloma) ja muiden vapaiden aikana tapahtuvasta leikkitoiminnasta peritään päivämaksu, joka on puolet tilapäishoidon maksusta.

PTV-sisältö

Lomakkeet
 • Esiopetukseen ilmoittautuminen 2019-2020
 • Ilmoita lapsesi esiopetukseen palauttamalla tämä ilmoittautumislomake varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalle.
 • Hakemus esioppilaan päivähoitoon ja leikkitoimintaan 2019-2020
 • Hae tällä lomakkeella esikouluikäiselle lapsellesi leikkitoiminta- tai päivähoitopaikkaa lukuvuodeksi 2019-2020.
 • Leikkitoimintapaikan irtisanominen
 • Irtisano lapsesi leikkitoimintapaikka kirjallisesti tällä lomakkeella.
 • Sopimus esikoululaisen tuntiperusteisesta leikkitoiminnasta
 • Ilmoita tällä lomakkeella, kuinka paljon varaat esikoululaisellesi leikkitoiminnan tunteja kuukaudessa.
 • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta 1.3.2020 alkaen
 • Lomakkeella ilmoitat, kuinka monta tuntia varhaiskasvatusta kuukaudessa varaat lapsellesi.
 • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta 1.8.2020 alkaen
 • Lomakkeella ilmoitat, kuinka monta tuntia varhaiskasvatusta kuukaudessa varaat lapsellesi.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Anne Hakala

varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
040 105 0215
anne.hakala@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Palveluajat

ma-pe klo 12-15

Nelli Koskinen

vs. varhaiskasvatuksen päällikkö
040 105 0241
nelli.koskinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

ASIOI VERKOSSA - sähköiset hakemukset + sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Sivu arviointi ja palaute