Esiopetus ja eskarin varhaiskasvatus

Esiopetus ja eskarin varhaiskasvatus

Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Eskariin osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty.
Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Kiteellä on viisi esiopetuspaikkaa. Ryhmien määrä ja koko vaihtelee vuosittain tarpeen mukaan. Maksutonta esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti perusopetukselle määriteltyinä koulupäivinä, 700 tuntia toimintavuoden aikana, 19 tuntia viikossa. Koulujen loma-aikoina ei esiopetustakaan järjestetä.

Esiopetus perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Esiopetuksessa haluamme vahvistaa lapsen itseluottamusta, omatoimisuutta ja oppimisvalmiuksien kehittymistä.

PTV-sisältö

Lomakkeet
 • Esiopetuspaikan irtisanominen
 • Irtisano esiopetuspaikka, jos lapsesi jää jostain syystä pois esiopetuksesta kesken vuoden.

Eskarin varhaiskasvatus

Eskarin varhaiskasvatus

Esioppilaan päiväkotihoito järjestetään esiopetuspaikan yhteydessä. Päiväkoti Kiepistä voit hakea myös vuorohoitoa ja Kesälahden päiväkodista iltahoitoa eskari-ikäiselle lapsellesi. Jos haluat  eskari-ikäiselle lapsellesi perhepäivähoitopaikan, tulee sinun kustantaa itse matkat eskarista perhepäivähoitoon ja takaisin.

Esiopetuksen varhaiskasvatuksen toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

PTV-sisältö

Lomakkeet
 • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta 1.8.2020 alkaen
 • Lomakkeella ilmoitat, kuinka monta tuntia varhaiskasvatusta kuukaudessa varaat lapsellesi.
 • Tilapäisen varhaiskasvatuksen hakeminen
 • Lomakkeella voit hakea lapsellesi tilapäistä varhaiskasvatusta.
 • Tuloselvitys varhaiskasvatuksen maksua varten
 • Tällä lomakkeella ilmoitat tulotietosi varhaiskasvatuksen maksun määrittämistä varten.
 • Varhaiskasvatushakemus
 • Varhaiskasvatushakemuksen voit tulostaa Kiteen kaupungin verkkosivuilta. Niitä saa myös päiväkodeista ja varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalta.
 • Vuorohoidon kirjallinen hoitoaikailmoitus
 • Ilmoita lapsesi hoitopaikkaan työvuorosi ja lapsesi hoitoajat kirjallisesti tällä lomakkeella, mikäli lapsesi tarvitsee vuorohoitoa.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Anne Hakala

varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
 040 105 0215
anne.hakala@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Palveluajat

ma-pe klo 12-15

Nelli Koskinen

varhaiskasvatuksen päällikkö
 040 105 0241
nelli.koskinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

ASIOI VERKOSSA - sähköiset hakemukset + sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Sivu arviointi ja palaute