Päiväkotihoito

Päiväkotihoito

Päiväkotihoito

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

PTV-sisältö

Kiteellä on neljä kunnallista päiväkotia, joissa on päiväkodista riippuen alle 3-vuotiaiden, 3-5-vuotiaiden, 5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten lasten ryhmiä. Päiväkodit ovat lasten hoidon tarpeesta ja päiväkodista riippuen avoinna klo 6.30 – 17.30 välillä. Vuorohoitoa alle kouluikäiselle lapsellesi voit hakea molempien vanhempien vuorotyön vuoksi Päiväkoti Kiepistä (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito) tai Kesälahden päiväkodista (iltahoito).


Päiväkotien toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Päiväkotihoito

Lisäksi Kiteellä toimii yksi yksityinen päiväkoti, päiväkoti Siilinpiiilo Ruppovaarassa.

PTV-sisältö

Lomakkeet
 • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta 1.3.2023 alkaen
 • Tällä lomakkeella ilmoitat, kuinka monta tuntia varhaiskasvatusta varaat lapsellesi kuukaudessa.
 • Tilapäisen varhaiskasvatuksen hakeminen
 • Lomakkeella voit hakea lapsellesi tilapäistä varhaiskasvatusta.
 • Tuloselvitys varhaiskasvatusmaksua varten 1.8.2024 alkaen
 • Toimita tulotietosi varhaiskasvatuksen maksun määrittämistä varten saatuasi päätöksen lapsesi varhaiskasvatuspaikasta.
 • Varhaiskasvatushakemus 1.8.2023 alkaen
 • Toimita varhaiskasvatushakemus varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalle viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
 • Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
 • Irtisano lapsesi varhaiskasvatuspaikka ensisijaisesti sähköisesti eDaisyssä tai kirjallisesti tällä lomakkeella.
 • Viskari-paikan irtisanominen
 • Irtisano lapsesi Viskari-paikka ensisijaisesti sähköisesti eDaisyssä tai kirjallisesti tällä lomakkeella.
 • Vuorohoidon kirjallinen hoitoaikailmoitus
 • Ilmoita lapsesi hoitopaikkaan työvuorosi ja lapsesi hoitoajat kirjallisesti tällä lomakkeella, mikäli lapsesi tarvitsee vuorohoitoa.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA