Lehdot

Kiteen lehdot

Keski-Karjalan luonnolle ominainen piirre on Laatokan lehtovyöhyke ja sen kohtaaminen Salpausselän vaihettumisvyöhykkeen kanssa. Kiteen lehdot ovat suoranaisia luonnon aarreaittoja harvinaisine kasveineen.

 

Papinniemen ukonhattulehto

Papinniemen itäosassa, Saarekkeen tien molemmin puolin olevalla 5 hehtaarin kallionreunus- ja rinnelehtoalueella kasvaa vain Keski-Karjalan lehtokeskuksessa tavattavaa lehtoukonhattua (Aconitum septentrionale) sekä mesiangervovaltaista suurruohoa. Muita alueella tavattavia lajeja ovat lehto- ja kaiheorvokki, kotkansiipi, kullero, soikkokaksikko sekä syyläjuuri. Lehdon linnustoon kuuluvat mm. mustapääkerttu, peukaloinen ja lehtokurppa.

 

Otravaaran ängelmalehto

Otravaaran maantien varressa olevalla 1 hehtaarin kokoisella alueella kasvaa uhanalaista, vain Kiteellä tavattavaa lehtoängelmää (Thalictrum aquilegiifolium) sekä hiirenporrasvaltaista saniaislehtoa. Muita alueella tavattavia lajeja ovat lehtomaitikka, soikkokaksikko, kullero ja koiranheisi.

 

Hiidensaaran–Valkosaaren lehto

Kiteenjärven itärannalla sijaitseva Hiidensaaren eteläinen harjuniemeke on kokonaisuudessaan rehevää lehtoa ja lehtomaista kangasta. Alueen pinta-ala on 11 ha. Puusto on pääosin järeää kaskikoivikkoa, jonka joukossa on muita vanhoja lehtipuita sekä runkomaisia lehmuksia. Muita vaateliaita lajeja ovat näsiä, lehtokuusama, koiranheisi, kevätlinnunherne, lehtoarho, mäkilehtoluste sekä syyläjuuri. Lehdon linnustoon kuuluvat palokärki, kuhankeittäjä ja mustapääkerttu.

 

Kotasaaren rantalehto

Pyhäjärven etelärannalla sijaitseva pohjoisrinnelehto, jonka pinta-ala on 1,5 ha. Lehdon alarinteessä on useita lähteitä, joiden ympärillä hyllyviä hetepintoja. Kasvillisuus on mosaiikkimaista kosteaa saniaisvaltaista lehtoa sekä lähteistä lehtokorpea. Alueella kasvava puusto on pääosin kuusta, mutta joukossa on koivua, pihlajaa sekä tervaleppää. Muita lajeja ovat näsiä, mustakonnanmarja, purolitukka sekä metsänemä ja tuoksumatara.

 

Näsönsalmen harjulehto

Pyhäjärven koillisosassa sijaitsevan itärinnelehdon pinta-ala on 3 ha. Kasvillisuus on kaskitalouden muovaamaa kuivaa harjulehtoa, jossa kasvavat runsaina sinivuokko ja kevätlinnunherne. Muita vaateliaita lajeja ovat kalliokielo ja lehto-orvokki. Kohde on maisemallisesti edustava ja kuuluu valtakunnalliseen lehtojen- ja rantojensuojeluohjelmaan.

 

Syrjäsalmen suppalehto

Pyhäjärven Syrjäsalmen pohjoispuolella sijaitseva suppalehto, jonka pinta-ala on 0,7 ha. Alueella kasvava puusto on koivua, harmaaleppää, pihlajaa ja tuomea. Muita vaateliaita lajeja ovat näsiä, lehtokuusama, mustakonnanmarja ja lehto-orvokki. Alue on kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja se on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.

 

Kotkansiipilehto

Kiteenjärven etelärannalla sijaitseva kotkansiipeä kasvava lehto, jonka pinta-ala on 0,24 ha. Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.

 

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute