Kasvun ja opetuksen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki

PTV-sisältö

Jos lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta etsii lapselle sopivan hoitopaikan.


Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on mukana varhaiskasvatuksen erityisopettaja.


Kiteellä erityisvarhaiskasvatus on osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Kaupungin erityisvarhaiskasvatuksesta vastaa kaksi erityisopettajaa. Heidän tehtävänään on kartoittaa erityisen tuen tarvetta päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä tukea varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä. Lisäksi he ovat mukana lapsikohtaisten suunnitelmien laadinnassa ja toimivat yhteyshenkilöinä eri tahojen välillä.


Varhaiskasvatuksen erityisopettajien työn tavoitteena on oppimisen riskitekijöiden minimointi, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja oppimisen edistäminen.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left VAHVA ÄIDINKIELI - VAHVA SUOMEN KIELI -hanke

VAHVA ÄIDINKIELI - VAHVA SUOMEN KIELI -hanke aloittaa toimintansa Kiteen varhaiskasvatuksessa 1.9.2020

VAHVA ÄIDINKIELI -VAHVA SUOMEN KIELI -hanke


Syyskuun ensimmäisenä päivänä Kiteellä aloittaa toimintansa Vahva äidinkieli – Vahva suomen kieli -hanke. Hankerahoitus on saatu Opetusministeriöltä ja Kiteellä se käytetään palkkaamalla lisähenkilöstöä tukemaan lasten äidinkielen ja suomen kielen kehitystä. Hankkeen aikana luodaan malli venäjänkielisten lasten äidinkielen vahvistamiseksi ja suomen kielen oppimisen tukemiseksi.

Äidinkieli rakentaa lapsen persoonaa, identiteettiä ja oppimista, sekä on tärkeä pohja muiden kielten oppimiselle. Äidinkieli on väline toimivaan kaksikielisyyteen. Oma äidinkieli on sydämen, tunteiden ja ajatusten kieli. Oman äidinkielen osaaminen vahvistaa itsetuntoa ja sen kautta syntyy yhteys sukuun ja juuriin.

Keväällä 2020 Kiteellä toteutettiin äidinkielen tukemiseen liittyvä kokeilu, jonka puitteissa järjestettiin venäjän kielen kerhoja päiväkoti Kiepissä. Kerhot oli tarkoitettu venäjää äidinkielenään puhuville yli kolmevuotiaille lapsille ja kerhon tavoitteena oli tukea lapsen äidinkielen kehitystä. Kokeilun aikana varhaiskasvatuksen henkilöstö huomasi äidinkielen kerhojen positiivisen vaikutuksen lasten oppimiseen, kehitykseen ja viihtyvyyteen päiväkodissa.  

Hanketyöntekijät aloittavat työssään 1.9.2020. Hanketyöntekijät sijoittuvat aluksi seuraaviin Päiväkoti Kiepin ryhmiin: Otsot, Mesikämmenet ja Pikku Karhut Viskari. Hanketyöntekijöiden ryhmät vaihtuvat hankkeen aikana tarpeen mukaan.  Päiväkotien yli 3-vuotiaat venäjänkieliset lapset, jotka eivät ole näissä ryhmissä, osallistuvat myös hankkeeseen projektityöntekijä Irma Alekseevan kerhoissa. 

Lapsia istumassa ympyrässä lattialla

Lisätietoja

Sisältöjulkaisija

Anne Hakala

varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
 040 105 0215
anne.hakala@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Vastuualueena

Kesälahden, Puhoksen ja Kellonsoittajantien päiväkodit sekä perhepäivähoito

Anna Leskinen

vs. kiertävä erityislastentarhanopettaja
 040 105 0886
anna.leskinen@edu.kitee.fi
Opintie 6, 82500 Kitee

Vastuualueena

Päiväkoti Kieppi ja Hutsin esiopetus

ASIOI VERKOSSA - sähköiset lomakkeet varhaiskasvatus