Kasvun ja opetuksen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki

PTV-sisältö

Lainsäädäntö

Jos lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta etsii lapselle sopivan hoitopaikan.


Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on mukana erityislastentarhanopettaja.


Kiteellä erityisvarhaiskasvatus on osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksesta vastaa kaksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa. Heidän tehtävänään on kartoittaa erityisen tuen tarvetta päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä tukea päivähoidon ja esiopetuksen henkilöstöä. Lisäksi he ovat mukana lapsikohtaisten suunnitelmien laadinnassa ja toimivat yhteyshenkilöinä eri tahojen välillä.


Erityislastentarhanopettajien työn tavoitteena on oppimisen riskitekijöiden minimointi, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja oppimisen edistäminen.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Henna Tuhkanen

kiertävä erityislastentarhanopettaja
040 105 0319
henna.tuhkanen@edu.kitee.fi
Kellonsoittajantie 8 A 1, 82500 Kitee

Anu Alhainen

kiertävä erityislastentarhanopettaja
040 105 0591
anu.alhainen@edu.kitee.fi
Opintie 6, 82500 Kitee

ASIOI VERKOSSA - sähköiset lomakkeet varhaiskasvatus