Kasvun ja opetuksen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki

PTV-sisältö

Jos lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta etsii lapselle sopivan hoitopaikan.


Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on mukana erityislastentarhanopettaja.


Kiteellä erityisvarhaiskasvatus on osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksesta vastaa kaksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa. Heidän tehtävänään on kartoittaa erityisen tuen tarvetta päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä tukea päivähoidon ja esiopetuksen henkilöstöä. Lisäksi he ovat mukana lapsikohtaisten suunnitelmien laadinnassa ja toimivat yhteyshenkilöinä eri tahojen välillä.


Erityislastentarhanopettajien työn tavoitteena on oppimisen riskitekijöiden minimointi, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja oppimisen edistäminen.

Lainsäädäntö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

YHTEYSTIEDOT

Henna Tuhkanen

kiertävä erityislastentarhanopettaja
040 105 0319
henna.tuhkanen@edu.kitee.fi
Kellonsoittajantie 8 A 1, 82500 Kitee

Kellonsoittajantien päiväkoti, Kesälahden päiväkoti ja esiopetus, Metsäeskari, Perhepäivähoito, Puhoksen päiväkoti ja esiopetus

Anu Alhainen

kiertävä erityislastentarhanopettaja
040 105 0591
anu.alhainen@edu.kitee.fi
Opintie 6, 82500 Kitee

Hutsin esiopetus

Anne Hakala

ma. erityislastentarhanopettaja
040 105 0886
anne.hakala@kitee.fi
Opintie 6, 82500 Kitee

Päiväkoti Kiepin päivähoito ja esiopetus

PTV-sisältö

ASIOI VERKOSSA - sähköiset lomakkeet varhaiskasvatus

Sivu arviointi ja palaute