Kasvun ja opetuksen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki

PTV-sisältö

Jos lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta etsii lapselle sopivan hoitopaikan.


Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on mukana varhaiskasvatuksen erityisopettaja.


Kiteellä erityisvarhaiskasvatus on osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Kaupungin erityisvarhaiskasvatuksesta vastaa kaksi erityisopettajaa. Heidän tehtävänään on kartoittaa erityisen tuen tarvetta päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä tukea varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä. Lisäksi he ovat mukana lapsikohtaisten suunnitelmien laadinnassa ja toimivat yhteyshenkilöinä eri tahojen välillä.


Varhaiskasvatuksen erityisopettajien työn tavoitteena on oppimisen riskitekijöiden minimointi, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja oppimisen edistäminen.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Esiopetukseen ilmoittautuminen Kiteellä

Esiopetukseen ilmoittautuminen Kiteellä 30.3.2021 mennessä

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu eDaisyssä: https://kitee.daisynet.fi/eDaisy.

KITEEN ESIOPETUS TOIMINTAVUONNA 2021-2022


Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kiteen kaupunki järjestää maksutonta esiopetusta esioppilaille vuoden ajan ennen peruskoulun 1. luokalle siirtymistä. Esiopetusta järjestetään 700 tuntia toimintavuoden aikana pääsääntöisesti koulun lukuvuoden työpäiviä noudattaen 11.8.2021-3.6.2022.

Maksuton kuljetus järjestetään lähimpään tai tarkoituksenmukaisimpaan esiopetuspaikkaan, mikäli matka kotoa esiopetuspaikkaan on yli kolme kilometriä. Esioppilaiden kuljetuspalveluissa noudatetaan Kiteen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vahvistamia kuljetusperiaatteita.


Esiopetus on suunnitelmallista, tavoitteellista, leikinomaista lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja kokemuksiin pohjautuvaa toimintaa. Esiopetuksen toteuttamisesta vastaa tehtävään koulutettu henkilökunta, joka toimii yhteistyössä vanhempien ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettajan, neuvolan, alkuopetuksen ja muiden lapsen oppimista ja kehitystä tukevien tahojen kanssa.

Esiopetusta järjestetään erillisissä esiopetusryhmissä Kesälahden taajamassa Poukkuluoson koululla ja Kiteen taajamassa päiväkoti Kiepissä, Kellonsoittajantien päiväkodin Metsäeskarissa ja Hutsin esiopetuksessa. Puhoksen taajamassa esiopetusta järjestetään Puhoksen koululla. Puhoksen ryhmä toimii ma – to klo 8.30 – 12.30, pe klo 8.30 – 11.30. Muut esiopetusryhmät toimivat ma – to klo 9.00 – 13.00, pe klo 9.00 – 12.00.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan eDaisyssä: https://kitee.daisynet.fi/eDaisy. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tee ilmoittautuminen esiopetukseen 30.3.2021 mennessä. Mikäli lapsesi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, valitse hoitomuodoksi ja palveluntarpeeksi esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus. eDaisy hakemuksessa tunnit/kk ovat valittavissa tämän hetkisten tuntien mukaisesti.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta vahvistaa 1.8.2021 alkaen voimaan tulevat maksutaulukot kevään aikana. Jos tuntirajoihin tulee muutoksia, pyydämme huoltajilta uudet tuntisopimukset. Ilmoittautumislomakkeella eDaisyssä ilmoitat myös, mikäli lapsesi tarvitsee kuljetusta.  Muut lisätiedot -kohdassa voit ilmoittaa, missä koulussa lapsesi sisarukset ovat, sekä koulumatkaan liittyviä lisätietoja.

Päätökset esiopetusryhmistä, kuljetuksista ja täydentävästä varhaiskasvatuksesta tehdään 7.5.2021 mennessä. Vanhemmat saavat päätökset eDaisyyn.

Kiteellä elokuussa 2021 alkava kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu ei vaikuta 2015 syntyneiden ikäluokan esiopetukseen.

Koronavirustilanteen takia emme valitettavasti pysty järjestämään yleisiä infotilaisuuksia. Pyydämme esittämään mahdolliset kysymykset suoraan esiopetusyksiköiden esimiehille tai palvelusuunnittelijalle.

Lapset harjoittelevat muovikirjaimilla

Lisätietoja

Sisältöjulkaisija

Anne Hakala

varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
 040 105 0215
anne.hakala@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Vastuualueena

Kesälahden, Puhoksen ja Kellonsoittajantien päiväkodit sekä perhepäivähoito

Anna Leskinen

vs. kiertävä erityislastentarhanopettaja
 040 105 0886
anna.leskinen@edu.kitee.fi
Opintie 6, 82500 Kitee

Vastuualueena

Päiväkoti Kieppi ja Hutsin esiopetus

ASIOI VERKOSSA - sähköiset lomakkeet varhaiskasvatus