Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö huoltajien kanssa

Lapset puheeksi -menetelmä Kiteen varhaiskasvatuksessa

Kiteellä toteutetaan Lapset puheeksi-menetelmää osana varhaiskasvatusta. Lapset puheeksi -menetelmä korostaa sujuvan arjen merkitystä lapsen elämässä.

Menetelmä pitää sisällään keskustelun ja neuvonpidon. Lapset puheeksi -keskustelussa vanhempien puheenvuoro painottuu. Lapset puheeksi -keskustelu antaa mahdollisuuden keskustella avoimesti ja luottamuksellisesti perheellenne tärkeistä lapsenne elämään vaikuttavista arjen asioista.

Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan jokaiselle perheelle lapsen aloittaessa Kiteellä varhaiskasvatuksessa sekä 3-vuotiaiden lasten perheille. Keskustelu voidaan käydä myös muulloin, esimerkiksi perheen tilanteen muuttuessa. Lapset puheeksi -keskusteluun osallistuminen on vapaaehtoista, eikä keskustelun sisältöä arkistoida lapsen tietoihin.

Lapset puheeksi -keskustelun ollessa ajankohtainen perheelle esitetään kutsu keskusteluun. Samalla perhe saa tutustuttavakseen lokikirjan, joka toimii keskustelun runkona. Lokikirjasta löytyvät kaikki aiheet, joita keskustelussa käydään läpi. Lokikirjaa on hyvä täyttää ennakkoon ja ottaa se mukaan keskusteluun.

Lapset puheeksi -keskustelu toteutetaan päiväkodissa tai perhepäivähoitajan luona. Keskustelun voi käydä myös etänä. Keskustelun pituus on noin 45–60 minuuttia ja lapsi ei yleensä osallistu keskusteluun. Keskustelun tavoitteena on tunnistaa yhdessä lapsen vahvuuksia ja tukea lapsen pärjäävyyttä arjessa. Keskustelussa käydään läpi lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä.

Jos jollakin lapsen arjen osa-alueella löydetään haavoittuvuutta, pyritään tähän puuttumaan ennen kuin asiasta kasvaa ongelma. Mikäli keskustelussa nousee esille tarve saada arkeen lisätukea, voidaan yhdessä kutsua koolle LP -neuvonpito. Siinä etsitään yhdessä konkreettisia keinoja tukea lapsen kasvua, vanhemmuutta ja perheen arjen sujumista lapsen arjessa toimivien aikuisten kesken.

Lisätietoa Lapset puheeksi -menetelmästä sekä Lapset puheeksi -lokikirjat (sivun alareunassa):
Lapset puheeksi (LP) -menetelmä | MIELI Suomen Mielenterveys ry

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute