Sisältöjulkaisija

angle-left Kosteikko rakenteilla Kiteenjärven rantaan

Kosteikko rakenteilla Kiteenjärven rantaan

Kosteikkoalue auttaa järven kunnostuksessa ja palvelee virkistysalueena.

Kosteikot ovat kasvillisuuden osittain tai täysin peittämiä alueita, jotka ovat pysyvästi tai tilapäisesti veden peittämiä. Niiden avulla voidaan hidastaa ja viivyttää hulevesiä sekä estää tulvia ja parantaa hulevesien laatua. Osa haitta-aineista voi laskeutua kosteikon pohjalle, ja lisäksi kosteikkokasvillisuus voi sitoa ravinteita ja epäpuhtauksia. 

Kiteen kaupunki on aloittanut hulevesikosteikon rakennustyöt Kiteenjärven rannassa, Kiteen koirapuiston tuntumassa. Kiteenjärvi on matala ja rehevöityy laajalta valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen vuoksi. Järveen ohjataan kaupunkialueelta myös sade- ja sulamisvesiä. Kosteikkoon rakentuvien neljän altaan tarkoituksena on koota näitä hulevesiä ja samalla pidentää niiden kulkumatkaa sekä hidastaa niiden virtausta, jolloin vedessä kulkeutuvat kiintoaineet ehtivät laskeutua altaiden pohjalle järveen ajautumisen sijaan. 

Kolmen hehtaarin kokoinen kaupungin omistama maa-alue muuntuu kosteikkotyön yhteydessä myös virkistyskohteeksi: neljän altaan ympärille rakentuu puistomainen ympäristö polkuineen ja siltoineen. Rakennustyöt ovat sujuneet joutuisasti syksyn hyvissä olosuhteissa, ja tavoitteena on saada kosteikko ympäristöineen käyttöön tulevan vuoden syyskuuhun mennessä. 

Tällä hetkellä kosteikko on vielä työmaa-aluetta, jolla liikkuminen ei ole suositeltavaa. Erityisesti alueen penkereet voivat olla hyvinkin upottavia.

Syksyisiä lehtipuita multaisen maan ympäröiminä.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute