Sidonnaisuudet alasivun pääkuva

Sidonnaisuudet 26.4.2021

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuudet 12.6.2023, tarkastuslautakunta 12.6.2023 § 47

Sidonnaisuusilmoitusten antaminen perustuu Kuntalain 84 §:n määräyksiin.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita. Velvollisuus ei koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • hallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
  • ympäristö- ja teknisen lautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Ilmoituksen tehneen on viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissaan tapahtuneista muutoksista.

Sidonnaisuudet ilmoitetaan Miunpalvelut.fi-sivustolla olevalla nettilomakkeella, jonka osoite on:
https://miunpalvelut.fi/web/sidonnaisuusrekisteri/kitee-ilmoitus.
Sivulle kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Tietosuojaseloste

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute