Maaperän pilaantuminen

Maaperän pilaantuminen

Maaperän pilaantuminen

 

Maaperän pilaaminen on kiellettyä. Se, joka on aiheuttanut maaperän pilaantumisen esimerkiksi huolimattomalla öljyjen käsittelyllä on velvollinen puhdistamaan sen. Mikäli pilaaja ei löydy, toissijainen vastuu puhdistamisessa on kiinteistön haltijalla. Mikäli kiinteistönhaltijalle ei voida kohtuusyistä puhdistamisvelvoitetta asettaa, on puhdistamisvastuu kunnalla.

Ennen puhdistustöihin ryhtymistä, on pilaantuneen maaperän laatu ja laajuus selvitettävä, laadittava kunnostussuunnitelma maaperän puhdistamisesta ja ilmoitettava puhdistamisesta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle. Yhteystiedot ovat sivun oikeassa laidassa.

Ilmoituslomakkeen ja lisätietoja pilaantuneen maaperän puhdistamisesta saa ympäristöhallinnon sivulta.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Virhe! Tietojen haku palvelutietovarannosta epäonnistui.

Sivu arviointi ja palaute