Kumppanuudet

Kumppanuudet

Kumppanuus Kiteen kaupungin kanssa

Palvelutuotannon kumppanuus

Kumppanuudella palvelutuotannossa tarkoitetaan kaupunkiorganisaation ja kolmannen sektorin toimijoiden (järjestöt, yhdistykset, myös yritykset) välistä virallistettua, sopimusperusteista yhteistyötä.
Kumppanuus on yksi kunnan palvelun tuottamisen tapa kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen rinnalla. Kumppanuuden avulla kuntalaisille tuotetaan tärkeitä palveluja, kehitetään kaupungin elinvoimaisuutta ja parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Kumppanuus ei ole palvelujen ulkoistamista, vaan kumppanuusavustusta, jolla tuetaan sekä kaupungin tavoitteita että kumppanin omaa toimintaa. Kumppanuus on tavoitteellista ja molempia osapuolia hyödyntävää yhteistyötä. Toiminnan tavoitteet ovat yhdensuuntaiset kaupungin tavoitteiden kanssa. Kumppanuudessa olennaista on keskinäinen luottamus ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin.
Kumppanuuden tarkoituksena on myös kannustaa järjestöjä ja yhdistyksiä aktiiviseen kansalaisuuteen sekä edistää elinvoimaisen kaupungin yhteisöllisyyttä. Kuntalaisjärjestön ollessa kumppanina, järjestön edustajat ovat samaan aikaan palvelun tuottajia ja käyttäjiä, jolloin kumppanuusjärjestön toiminta on vastuullista ja aktiivista.

Kumppanisopimuksessa sovitaan tapauskohtaisesti taloudellisesta tuesta, työpanoksesta tai muusta sovittavasta korvauksesta. Kaupungin ja kumppanin väliset vastuut ja työjako määritellään tarkemmin kumppanisopimuksessa. Kumppanisopimuksia voidaan solmia koko vuoden ajan.

Esimerkkejä kumppanuudesta palvelutuotannossa
• Luontopolkujen kunnostus
• Vanhusten ulkoiluttaminen ja muu viriketoiminta vanhuksille
• Nuorisokerhojen pito
• Monttu-studion nuorisomusiikkitoiminta.
• Liikuntapaikkojen ylläpito, mm. hyppyrimäki, rantakenttä.
• Kylien latuverkoston ja liikuntapaikkojen ylläpito
• Tapahtuman järjestäminen (konsertit, liikuntatapahtumat yms.)

Järjestö, yhdistys, seura, yritys tai yksityinen henkilö - jos koet, että haluaisit toimia Kiteen kaupungin kumppanina jonkin palvelun tuottamisessa, ota yhteyttä Kiteen kaupungin kumppaniyhteyshenkilöön tai kyseisen toimialan johtajaan.

Markkinointiviestintäkumppanuus

Markkinointiviestintäkumppanuudet. Kumppaneiksi haetaan tapahtumia järjestäviä yrityksiä/yhteisöjä, jotka edistävät myönteistä mielikuvaa Kiteestä ja vahvistavat Kiteen sisäistä yhteisöllisyyttä. Markkinointiviestintäkumppanuuksia haetaan kahdella haulla keväällä ja syksyllä. Kevään haku on auki 6. - 28.2.2023. Syksyn hakuaika auki 4. - 30.9.2023. Haku sähköisesti, mutta ei Miunpalveluiden kautta Hae markkinointiviestintäkumppanuuksia täältä. Lisätietoja viestintäpäällikkö Janne Tolonen, puh. 040 105 1187.

 Markkinointiviestintäkumppanin tulee
1. edistää myönteistä sisäistä ja ulkoista kaupunkikuvaa
2. tuoda esille Kiteen kaupunkia tapahtuman yhteistyötahona markkinoinnissa
3. pitää esillä sovittuja, kaupungin graafiseen ohjeistukseen liittyviä visuaalisia tai sanallisia elementtejä (esim. logo, tekstit) tapahtuman markkinoinnissa
4. raportoida toiminnasta ja arvioi sen vaikuttavuutta ja tuloksia yhteisissä tapaamisissa.

Kumppanit 2022

Kiteen Pallo -90 ry, superpesis
Kiteen Pallo -90 ry./salibandyjaosto
Kiteen Urheilijat ry./lentopallojaosto
Karjalan Kalamiehet ry, 
Antti Aalto
Perttu Reponen
Hans Colliander
Karelian Kaitafilmi Produktio
Karjalan Kalamiehet ry
Kesälahden Eläkeliitto
Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry.
Keski-Karjalan Reuma ja Tules
Kesälahden Kulttuuriseura ry.
Kiteen Moottoripyöräklubi ry.
Kiteen Nuorkauppakamari ry
Kiteen Jäähalli Oy
Kiteen Jääsudet ry.
Kiteen Kamarikonsertit
Kiteen Yrittäjät ry.
Mäntyniemen kartano
Pro Kesälahti ry.
Pro Puruvesi ry.
Puhoksen kehittämisyhdistys ry.
Puhoksen Perinnekoneyhdistys ry.
Sovintola ry.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Janne Tolonen

viestintäpäällikkö
 040 105 1187
janne.tolonen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute