Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevedet haja-asutusalueella

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kaikkien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, on täytettävä ympäristönsuojelulain, talousjätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maaperään on pääsääntöisesti kielletty. Rannasta yli 100 metrin päässä sijaitsevassa kiinteistössä korjausvelvoite tulee, kun tehdään sellaisia muutostöitä, joille on haettava lupa rakennustarkastajalta.

Kiinteistön omistajan velvollisuudet

 • tehtävä selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä käyttö- ja huolto-ohjeineen
 • mikäli nykyinen jätevesijärjestelmä ei vastaa talousjätevesiasetuksen ja Kiteen ympäristönsuojelumääräysten vaatimuksia, on jätevesijärjestelmä korjattava ja toimenpiteelle haettava rakennustarkastajalta toimenpidelupa.
 • ennen 9.3.1943 syntyneet vakinaisen asuinkiinteistön omistajat ja siellä asuvat ovat velvoitteen ulkopuolella.

 

Mahdollisuudet poiketa jätevesijärjestelmän uusimisesta

Poikkeusta talousjätevesien käsittelyvaatimuksista voi hakea enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Lupa voidaan myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Lisäksi jätevesistä aiheutuvan ympäristökuormituksen on oltava vähäinen (Haja-asutuksen jätevedet-opas 2011, sivut 19-20). Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa jätevesiä aiempaa enemmän, kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä

Lomakkeet 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Asiakirja- ja mediatiedostot

  Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA

  Otsikko: Yhteystiedot

     YHTEYSTIEDOT

  Sisältöjulkaisija

  Henri Asikainen

  rakennustarkastaja
  040 105 1217
  henri.asikainen@kitee.fi
  Kiteentie 25, 82500 Kitee

  Laura Pekki

  ympäristönsuojeluasiantuntija
  040 105 1304
  Kiteentie 25, 82500 Kitee

  PTV-sisältö

  Sivu arviointi ja palaute