Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevedet haja-asutusalueella

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kaikkien kiinteistöjen, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, on täytettävä ympäristönsuojelulain, talousjätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maaperään on pääsääntöisesti kielletty. Rannasta yli 100 metrin päässä sijaitsevassa kiinteistössä korjausvelvoite tulee, kun tehdään sellaisia muutostöitä, joille on haettava lupa rakennustarkastajalta.

Kiinteistön omistajan velvollisuudet

  • tehtävä selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä käyttö- ja huolto-ohjeineen
  • mikäli nykyinen jätevesijärjestelmä ei vastaa talousjätevesiasetuksen ja Kiteen ympäristönsuojelumääräysten vaatimuksia, on jätevesijärjestelmä korjattava ja toimenpiteelle haettava rakennustarkastajalta toimenpidelupa.
  • ennen 9.3.1943 syntyneet vakinaisen asuinkiinteistön omistajat ja siellä asuvat ovat velvoitteen ulkopuolella.

 

Mahdollisuudet poiketa jätevesijärjestelmän uusimisesta

Poikkeusta talousjätevesien käsittelyvaatimuksista voi hakea enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Lupa voidaan myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Lisäksi jätevesistä aiheutuvan ympäristökuormituksen on oltava vähäinen (Haja-asutuksen jätevedet-opas 2011, sivut 19-20). Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa jätevesiä aiempaa enemmän, kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä

Ensisijaisesti poikkeamista jätevesien käsittelyvaaimuksista haetaan Lupapiste -palvelun kautta.

Lomakkeet 

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Marjo Tikka

vs. ympäristöpäällikkö
 040 105 1304
marjo.tikka@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Henri Asikainen

rakennustarkastaja
 040 105 1217
henri.asikainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Asioi verkossa

Sivu arviointi ja palaute