Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely

Maahan johdetut jätevedet voivat kulkeutua suoraan maata pitkin läheisiin vesistöihin tai maaperän läpi pohjavesiin aiheuttaen pilaantumisen vaaran pohja- ja pintavesille. Vesistöön jouduttuaan jätevedet aiheuttavat rehevöitymistä, kuluttavat happea ja heikentävät vesien arvoa ja käyttökelpoisuutta.

Puhdistamattomilla jätevesillä on vaikutusta myös ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Puhdistamattomat jätevedet voivat pilata pohjavettä ja estää talousvesikaivon käytön juomavetenä. Jätevesien käsittelyn tavoitteena onkin erottaa vesi ja lika-aineet toisistaan niin, että puhdistettu jätevesi ei aiheuttaisi enää haittaa terveydelle eikä ympäristölle.

Jätevesien käsittelyä koskevat säännöt ja niistä poikkeamiset riippuvat suuresti siitä, sijaitseeko jätevettä tuottava kiinteistö vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vai toiminta-alueen ulkopuolella, haja-asutusalueella.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Marjo Tikka

vs. ympäristöpäällikkö
 040 105 1304
marjo.tikka@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute