Hulevesi-sivun kuva

Hulevedet

Hulevedet

Mitä on hulevesi?

Hulevesi on maan pinnalle, rakennusten katoille ja muille pinnoille muodostuvia sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä. Hulevesiin kertyy erilaisia haitta-aineita, esimerkiksi kadulle ja luontoon heitetyistä roskista (huom! tupakantumpit, öljyt, kemikaalit jne.) ja liikenteestä, jotka voivat heikentää vesistöjen ja pohjavesien laatua. 


Hulevesien määrä kasvaa tulevaisuudessa

Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän Suomessa yksittäisten sateiden rankkuutta ja kuivien ajanjaksojen yleistymistä. 
Lisääntyvä vesimäärä voi aiheuttaa tulvia kaduilla, pihoilla, hulevesiverkostossa ja purkuvesistöissä. Tulvahaittojen pienentämiseksi ja hulevesien laadun parantamiseksi hulevesien hallinnan merkitys kasvaa.

 
Hulevesien hallinta kuuluu kaikille

Hulevesien hallinnan tarkoitus on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille ja ympäristölle. Tonttien hulevesijärjestelmistä vedet ohjataan yleisillä alueilla oleviin hulevesijärjestelmiin, joita ovat mm. putkiviemärit, avo-ojat, painanteet ja erilaiset imeytys- ja viivytysrakenteet. 

Paras tapa hulevesien käsittelylle on imeyttää ne maaperään mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa. Tämän vuoksi imevää ja kasvillisuuden peittämää pintaa tulisi säilyttää mahdollisimman paljon sekä käyttää imeyttäviä hulevesirakenteita. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista esimerkiksi maaperän ominaisuuksien vuoksi, tulee hulevesiä viivyttää. Hulevesiä voi kerätä kasteluvedeksi tai ohjata sadepuutarhaan. Uusissa rakennushankkeissa vaaditaan rakennettavaksi kiinteistökohtainen imeytys ja/tai viivytysjärjestelmä. Viivyttämällä vesiä pienennetään alueen hulevesiviemäreiden ja laskuojien tulvariskiä. 

Työmaavesien hallinta on erityisen tärkeää, koska työmaavedet voivat aiheuttaa vesiympäristössä mm. veden samentumista, vesikasvien kasvun heikkenemistä, rantojen ja pohjien liettymistä sekä kalojen ja mädin tukehtumista. Lisäksi käsittelemättömät työmaavedet voivat aiheuttaa viemäreiden, kaivojen, pumppaamoiden, ym. rakenteiden liettymistä, tukkeutumista ja syöpymistä. 

Maaperän laatu Kiteellä on enimmäkseen vettä hyvin läpäisevää, mutta haasteitakin on. Tämän vuoksi Kiteen kaupunki osallistuu Ympäristöministeriön Vesienhallinnan tehostamisohjelmaan laatimalla kaupunkivesien kokonaisvaltaisen hallintasuunnitelman. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 54 800 eurolla. Avustuspäätöksen teki Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke päättyy 30.5.2025.


Osallistu ja vaikuta!

Hankkeen alkuvaiheessa keräämme kuntalaisilta paikallistietoa ongelmakohdista hulevesikyselyllä. Kysely on voimassa toistaiseksi. Linkki kyselyyn ja kyselyn QR-koodi.

Hulevesikyselyn QR-koodi

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Huomioithan, että kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta myös asemakaava-alueella.  
Yhteydenotot kyselyä koskien: sari.eronen(a)kitee.fi tai puh. 040 105 1216 (ma - pe klo 14 - 15).

Hulevesiesitys_maaliskuu_2024

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA