Hakeminen varhaiskasvatukseen

Hakeminen

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapsellesi viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hae hoitopaikkaa sähköisesti tai kirjallisesti varhaiskasvatuksen hakulomakkeella. Voit täyttää hakemuksen myös kaupungin asiointipisteessä. Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä lähtien.

Tee jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsestasi erillinen hakemus. Tee varhaiskasvatushakemus heti, kun haet koulutukseen tai opiskelemaan, ilmoittaudut työvoimatoimiston asiakkaaksi, teet työpaikkahakemuksen, valmistelet muuttoa Kiteelle tai olet palaamassa töihin esimerkiksi hoitovapaan jälkeen. Edellä mainitut eivät ole äkillisiä hoidontarpeita vaan ennakoituja ja suunniteltuja. Voit aina peruuttaa hakemuksen, mikäli lapsesi ei tarvitsekaan hoitopaikkaa.

Jos lapsellasi on jo kunnallinen hoitopaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen hoitopaikkaan, uutta varhaiskasvatushakemusta ei tarvitse täyttää. Tässä tapauksessa ota yhteys varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijaan.

Kun lapsellesi vahvistetaan hoitopaikka, saat siitä postitse päätöksen kotiisi. Päätöksen mukana postitetaan myös varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten. Toimita tuloselvityslomake täytettynä ja liitteineen viimeistään lomakkeeseen merkittynä päivänä. Tuloselvityksen voit tehdä myös sähköisesti Miun Palveluissa osoitteessa https://miunpalvelut.fi/kitee/koulu-ja-paivahoito. Mikäli et toimita asianmukaisia tuloselvityksiä määräaikaan mennessä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu siihen saakka, kunnes toimitat tulotiedot. Jos perheesi tulot ovat jo tiedossa hoitopaikkaa haettaessa tai jos valitset korkeimman maksun, voit palauttaa tuloselvityslomakkeen liitteineen jo hakulomakkeen kanssa yhtä aikaa.

Kiteellä varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntiperusteinen laskutus. Arvioi laskutusta varten lapsesi hoitopäivien yhteenlaskettu tuntimäärä kuukaudessa jo hakemusta tehdessäsi ja merkitse tuntimäärä hakulomakkeeseen.

Kiteen kaupunki osallistuu lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020 opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta.

PTV-sisältö

Lomakkeet
 • Ilmoittautuminen 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeiluun
 • Ilmoittaudu tällä lomakkeella maksuttomaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeiluun toimintavuodeksi 2019-2020.
 • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta
 • Lomakkeella ilmoitat, kuinka monta tuntia varhaiskasvatusta kuukaudessa varaat lapsellesi.
 • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta 20 tuntia viikossa
 • Ilmoita tällä lomakkeella, varaatko lapsellesi hoitoa 20 tuntia viikossa vai vähemmän.
 • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta viskarit kokeilun lisäksi
 • Voit hakea tällä lomakkeella varhaiskasvatusta lapsellesi maksuttoman 5-vuotiaan varhaiskasvatuskokeilun lisäksi.
 • Tilapäisen varhaiskasvatuksen hakeminen
 • Lomakkeella voit hakea lapsellesi tilapäistä varhaiskasvatusta.
 • Varhaiskasvatushakemus
 • Varhaiskasvatushakemuksen voit tulostaa Kiteen kaupungin verkkosivuilta. Niitä saa myös päiväkodeista ja varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalta.
 • Vuorohoidon kirjallinen hoitoaikailmoitus
 • Ilmoita lapsesi hoitopaikkaan työvuorosi ja lapsesi hoitoajat kirjallisesti tällä lomakkeella.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Kiteen esiopetus toimintavuonna 2019-2020

Kiteen esiopetus järjestää infotilaisuuksia koskien lukuvuotta 2019-2020

Esikoululaisten vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia 19.3.2019 klo 17-18 Puhoksen koululla, Kesälahden eskarin tiloissa ja Kiteen kaupungintalon valtuustosalissa.

Kiteen esiopetukseen ilmoittautuminen toimintavuodeksi 2019-2020

 

Esiopetusta järjestetään Kiteellä toimintavuonna 2019-2020 erillisissä esiopetusryhmissä Kesälahden taajamassa Poukkuluoson koululla ja Kiteen taajamassa päiväkoti Kiepissä ja Hutsin koululla sekä Peltolan alueella Tapulintiellä toimivassa Metsä- ja luontoeskarissa. Puhoksen taajamassa esiopetusta järjestetään Puhoksen koululla.

Tulevien esikoululaisten vanhemmille järjestetään esikouluinfotilaisuuksia seuraavasti:
•    Puhoksen ja Hummovaaran alueen vanhemmille Puhoksen koululla ti 19.3.2019 klo 17.00 – 18.00
•    Kesälahden vanhemmille Poukkuluoson koululla eskarin tiloissa ti 19.3.2019 klo 17.00 – 18.00
•    Kiteen taajaman alueen vanhemmille Kiteen kaupungintalolla valtuustosalissa ti 19.3.2019 klo 17.00- 18.00

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella, joka on lähetetty esikouluikäisten lasten koteihin. Lomake on palautettava 22.3.2019 mennessä postitse osoitteella: Kiteen kaupunki, Varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija, Kiteentie 25, 82500 Kitee. Lomakkeita voi tulostaa Kiteen kaupungin varhaiskasvatuksen kotisivuilta ja Suomi.fi-sivustolta (Kiteen kaupungin esiopetus). Niitä saa myös varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalta.

Ilmoittautumislomakkeella ilmoitetaan myös, mikäli lapsi tarvitsee kuljetusta. Esiopetuksen lisäksi vanhemmat voivat hakea erillisellä lomakkeella esioppilaalle päivähoitoa päätoimisen tai kokoaikaisen työn/opiskelun vuoksi. Puhoksessa ja Kesälahdella on mahdollisuus hakea myös leikkitoimintaan, jota järjestetään enintään 25 tuntia/vko.

Ennen esikoulupaikan vahvistamista vanhemmilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluaikaan, jolloin voidaan kartoittaa esioppilaan erityisen tuen tarve ja vanhempien toiveet esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittavan muun hoidon järjestelyistä.

Esiopetukseen osallistuminen

Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kiteen kaupunki järjestää maksutonta esiopetusta esioppilaille vuoden ajan ennen peruskoulun 1. luokalle siirtymistä. Esiopetusta järjestetään 700 tuntia toimintavuoden aikana pääsääntöisesti koulun lukuvuoden työpäiviä noudattaen elokuun puolivälistä toukokuun loppuun.

Maksuton kuljetus järjestetään lähimpään tai tarkoituksenmukaisimpaan esiopetuspaikkaan, mikäli matka kotoa esiopetuspaikkaan on yli kolme kilometriä. Esioppilaiden kuljetuspalveluissa noudatetaan Kiteen sivistyslautakunnan vahvistamia kuljetusperiaatteita.

Esiopetus on suunnitelmallista, tavoitteellista, leikinomaista lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja kokemuksiin pohjautuvaa toimintaa. Esiopetuksen toteuttamisesta vastaa tehtävään koulutettu henkilökunta, joka toimii yhteistyössä vanhempien ja tarvittaessa erityislastentarhanopettajan, neuvolan, alkuopetuksen ja muiden lapsen oppimista ja kehitystä tukevien tahojen kanssa.

Puhoksen ryhmä toimii ma – to klo 8.30- 12.30, pe 8.30 – 11.30. Muut esiopetusryhmät toimivat ma – to klo 9.00 – 13.00, pe klo 9.00 – 12.00.

 

Lapsia eskariopen ympärillä piirissä istumassa

Lisätietoja

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Anne Hakala

varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
040 105 0215
anne.hakala@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Palveluajat

ma-pe klo 12-15

Nelli Koskinen

vs. varhaiskasvatuksen päällikkö
040 105 0241
nelli.koskinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

ASIOI VERKOSSA - sähköiset hakemukset + sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Sivu arviointi ja palaute