Hakeminen

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapsellesi viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hae hoitopaikkaa ensisijaisesti sähköisesti eDaisy-palvelussa. Voit täyttää hakemuksen myös kaupungin asiointipisteessä. Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä lähtien.

Tee jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsestasi erillinen hakemus. Tee varhaiskasvatushakemus heti, kun haet koulutukseen tai opiskelemaan, ilmoittaudut työvoimatoimiston asiakkaaksi, teet työpaikkahakemuksen, valmistelet muuttoa Kiteelle tai olet palaamassa töihin esimerkiksi hoitovapaan jälkeen. Edellä mainitut eivät ole äkillisiä hoidontarpeita vaan ennakoituja ja suunniteltuja. Voit aina peruuttaa hakemuksen, mikäli lapsesi ei tarvitsekaan hoitopaikkaa.

Jos lapsellasi on jo kunnallinen hoitopaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen hoitopaikkaan, uutta varhaiskasvatushakemusta ei tarvitse täyttää. Tässä tapauksessa ota yhteys varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijaan.

Kun lapsellesi vahvistetaan hoitopaikka, saat siitä postitse päätöksen kotiisi. Päätöksen mukana postitetaan myös varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten. Toimita tuloselvityslomake täytettynä ja liitteineen viimeistään lomakkeeseen merkittynä päivänä. Tuloselvityksen voit tehdä myös sähköisesti eDaisyssä. Mikäli et toimita asianmukaisia tuloselvityksiä määräaikaan mennessä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu siihen saakka, kunnes toimitat tulotiedot. Jos perheesi tulot ovat jo tiedossa hoitopaikkaa haettaessa tai jos valitset korkeimman maksun, voit palauttaa tuloselvityslomakkeen liitteineen jo hakulomakkeen kanssa yhtä aikaa.

Kiteellä varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntiperusteinen laskutus. Arvioi laskutusta varten lapsesi hoitopäivien yhteenlaskettu tuntimäärä kuukaudessa jo hakemusta tehdessäsi ja merkitse tuntimäärä hakulomakkeeseen.

Kiteen kaupunki osallistuu lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020 opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta.

PTV-sisältö

Lomakkeet
 • Ilmoittautuminen 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeiluun
 • Ilmoittaudu tällä lomakkeella maksuttomaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeiluun toimintavuodeksi 2019-2020.
 • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta 20 tuntia viikossa
 • Ilmoita tällä lomakkeella, varaatko lapsellesi hoitoa 20 tuntia viikossa vai vähemmän.
 • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta viskarit kokeilun lisäksi
 • Voit hakea tällä lomakkeella varhaiskasvatusta lapsellesi maksuttoman 5-vuotiaan varhaiskasvatuskokeilun lisäksi.
 • Tilapäisen varhaiskasvatuksen hakeminen
 • Lomakkeella voit hakea lapsellesi tilapäistä varhaiskasvatusta.
 • Varhaiskasvatuksen tuntisopimus 1.3.2020 alkaen
 • Lomakkeella ilmoitat, kuinka monta tuntia varhaiskasvatusta kuukaudessa varaat lapsellesi.
 • Varhaiskasvatuksen tuntisopimus 1.8.2020 alkaen
 • Lomakkeella ilmoitat, kuinka monta tuntia varhaiskasvatusta kuukaudessa varaat lapsellesi.
 • Varhaiskasvatushakemus
 • Varhaiskasvatushakemuksen voit tulostaa Kiteen kaupungin verkkosivuilta. Niitä saa myös päiväkodeista ja varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalta.
 • Vuorohoidon kirjallinen hoitoaikailmoitus
 • Ilmoita lapsesi hoitopaikkaan työvuorosi ja lapsesi hoitoajat kirjallisesti tällä lomakkeella.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Hanke Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämisestä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa

Tiedehanke Kiteen ja Tohmajärven esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Hankkeen tavoitteena on kuntien Tiede-eskarimallin oppimisympäristön kehittäminen, testaaminen ja vakiinnuttaminen.

Hanke Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämisestä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta tiedehankkeelle, joka toteutetaan Kiteellä ja Tohmajärvellä. Hanke päättyy 30.6.2020.

Hankkeen tavoitteena on kuntien Tiede-eskarimallin oppimisympäristön kehittäminen, testaaminen ja vakiinnuttaminen. Hanke tukee esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toteuttamista konkreettisesti sisällyttämällä tutkimuksellisen työtavan arjen opetuskäytänteisiin.

Esikouluopettajat suunnittelevat ja rakentavat hankkeen aikana esiopetusryhmiin Tiede-eskaritoimintaan sopivia oppimisympäristöjä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Tiede-eskaritoimintaan tarkoitetulla oppimisympäristön rakentamisella mahdollistetaan tutkimuksellisen toimintatavan käyttöön ottaminen ja hyödyntäminen eskariopetuksessa. Eskarioppilaat oppivat jo varhaisessa vaiheessa tutkimuksellisen työskentelytavan ja tarvittavien välineiden systemaattisen käytön. Samalla edistetään lasten motivaation syntymistä luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian oppimista kohtaan. Asiantuntijoiden ohjeistuksella myös eskareissa työskentelevät opettajat tulevat tietoisiksi uuden oppimisympäristön mahdollisuuksista ja tutkimuksellisen toimintatavan eri vaiheista. Esiopetuksessa käynnistynyt tiedetoiminta jatkuu perusopetuksessa ja lukiossa.

Tiede-eskarin oppimisympäristö sisältää biologian, fysiikan, kemian ja robotiikan osa-alueita, joista voidaan koostaa monitieteisiä kokonaisuuksia. Tiede-eskariluokan välineet koostuvat mm. usb-mikroskoopeista, pikkuakvaariosta, tarvittavista tableteista, sähkö- ja valoilmiöiden tarkasteluun tarvittavista laitteista, ohjelmoitavista Bee-Bot roboteista ja niihin liittyvistä alustoista, valokennoista jne.

Aiempien tiedehankkeiden materiaalia on saatavilla:
• LUMA-keskuksen Tiede-eskarimateriaalit https://luma.uef.fi/hankkeet/tiedekaruselli/

 

Lapsi pelaa kuularadalla

Lisätietoja

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Anne Hakala

varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
040 105 0215
anne.hakala@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Palveluajat

ma-pe klo 12-15

Nelli Koskinen

vs. varhaiskasvatuksen päällikkö
040 105 0241
nelli.koskinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

ASIOI VERKOSSA - sähköiset hakemukset + sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Sivu arviointi ja palaute