Murskauslaitos

Ympäristönsuojelun luvat, ilmoitukset ja maksut

Ympäristönsuojelun luvat, ilmoitukset ja maksut

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Lisäksi tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ennakkoilmoitus viranomaiselle.

Kiteen ympäristötoimi on siirtynyt sähköiseen lupakäsittelyyn helmikuun alusta 2024. Jatkossa kaikki ympäristötoimen asioinnit pystyy hoitamaan Lupapisteen sähköisen asioinnin kautta.

Ympäristölupa

Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla, ympäristönsuojelulaissa tarkemmin säädetyllä toiminnalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen luvitettavat laitokset on lueteltu valtioneuvoston ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 2 §:ssä. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa eläinsuojat, pienimuotoinen jätteiden käsittely ja hyödyntäminen, polttonesteiden jakeluasemat ja kivenmurskaamot.

Ilmoitukset

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista sekä jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta ja satamasta on tehtävä ilmoitus ympäristölupa- tai valvontaviranomaiselle, Kiteellä ympäristölautakunnalle. Näitä toimintoja ovat muun muassa:

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä. Ilmoituksenvaraisia toimintoja ovat:

  • eläinsuojat
  • sahat, varikot, eläintarhat ja huvipuistot
  • vähäiset ampumaradat
  • elintarvike- ja rehuteollisuus
  • kemikaalivarastot
  • pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu

Rekisteröinti

Tiettyjen vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen ympäristöluvat ovat korvautuneet ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitymisellä. Luettelo rekisteröitävistä toiminnoista on ympäristönsuojelulain liitteessä 2.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Ympäristönsuojelun luvat, ilmoituksen ja rekisteröinnit tehdään sähköisen Lupapiste -palvelun kautta.

Maksut

Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ja valvonnasta peritään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu ja maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta kaupungin maa-ainestaksan mukainen maksu. Kiteen kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 14.12.2022 hyväksynyt uuden maa-ainestaksan ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Uudet taksat astuvat voimaan 1.1.2023.

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Marjo Tikka

va. ympäristöpäällikkö
 040 105 1304
marjo.tikka@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Asioi verkossa

Sivu arviointi ja palaute