Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Puhdas ympäristö, monimuotoinen luonto sekä hyvät virkistysmahdollisuudet ovat tärkeitä hyvinvointimme edistäjiä. Kaupungin ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista huolehtii ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpäällikkö.

Ympäristötoimi vastaa muun muassa ympäristölupien, maa-aineslupien sekä maastoliikennelain mukaisten lupien valmistelusta. Lisäksi käsitellään maatalouden ympäristönsuojeluasioita, roskaamisasioita ja meluilmoituksia. Ympäristötoimi huolehtii myös omalta osaltaan ympäristön tilan seurannasta, ympäristönsuojelun valvonnasta ja neuvonnasta ja ympäristökasvatustyöstä.

 

Kiteen ympäristötoimen toimipiste sijaitsee Kiteen kaupungintalolla keskikerroksessa osoitteessa Kiteentie 25. Tapaamiset toimistolla on sovittava ennakkoon ympäristöpäällikön kanssa.

Ympäristötoimen asiakaspalveluajat ovat:

maanantaisin 9:00 - 11.00 ja 12:00 - 15:00

keskiviikkoisin 12:00 - 15:00

 

Kiteen ympäristötoimi on siirtynyt sähköiseen lupakäsittelyyn helmikuun alusta 2024. Jatkossa kaikki ympäristötoimen asioinnit pystyy hoitamaan Lupapisteen sähköisen asioinnin kautta.

Ympäristönsuojelumääräykset

 

Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on annettu ympäristönsuojelulain nojalla ja ne velvoittavat kaikkia kaupungin alueella toimivia asukkaita, kiinteistönomistajia ja toiminnanharjoittajia. Määräykset eivät kuitenkaan koske ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa.

Määräyksissä käsitellään muun muassa:

Kiteen kaupunginvaltuusto on 27.3.2019 hyväksynyt tarkistetut ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen ja ne ovat luettavissa alla. 

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Marjo Tikka

va. ympäristöpäällikkö
 040 105 1304
marjo.tikka@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Asioi

Sivu arviointi ja palaute