Sisältöjulkaisija

angle-left Tiedote koulukyydeistä 2022 - 2023

 

Lukuvuoden 2022 - 2023 alku lähenee. Tässä muutama tarkennus koulukyyteihin, joista tulee kysymyksiä näin lukuvuoden alussa. 

Koulukyydeistä tai niiden aikatauluista ei tule kotiin erillistä kirjettä. Reitit ovat pääsääntöisesti samat kuin lukuvuonna 2021 - 2022. Pieniä muutoksia reitteihin tulee nuorten siirtyessä pois koulukyytien piiristä ja uusien lasten siirtymisestä koulukyytien piiriin. Liikennöitsijät laativat parhaillaan tarkennuksia reitteihin ja aikatauluihin oppilastietojen pohjalta. Julkaisemme ne useaa eri kautta, heti kun ne ovat käytettävissä. 

Pääsääntö on, että ilmaiseen koulukyytiin ovat oikeutettuja ne esiopetuksen ja vuosiluokkien 1-2 oppilaat, joiden koulumatka kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan tai kouluun on yli 3 kilometriä.  Vuosiluokilla 3 -9 sama sääntö koskee yli 5 km matkoja. Poikkeuksia tähän sääntöön voi hakea esim tien vaarallisuuden ja petoeläinten esiintymisen vuoksi. Hakemuksen voi tehdä Miun palveluissa https://miunpalvelut.fi/kitee/hakemus-koulumatkaedusta 

Sivistystoimeen tulee myös kysymyksiä varhaiskasvatusikäisten lasten itsenäisestä kulkemisesta koulukyydeissä. Varhaiskasvatuksen pääsääntö on, että lapsi luovutetaan varhaiskasvatuksesta henkilölle, joka vastaa lapsen kotimatkasta. Mikään laki ei kiellä varhaiskasvatusikäisiä lapsia kulkemasta itsenäisesti koulukyytien kyydissä, mutta vastuu on näissä tapauksissa aina lapsen huoltajilla. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden toimesta lapsen saattaminen koulukyytiin saattaa myös estyä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen perusteella. Kaikissa näissä tapauksissa pitää ensin olla yhteydessä varhaiskasvatukseen ja katsoa asia yhteistyössä lapsi kohtaisesti. Nämä säännöt koskevat myös niitä esiopetuksen lapsia, jotka ovat esiopetuksen jälkeen varhaiskasvatuksessa. Koulukyyteihin varattua kalustoa ei myöskään ole mitoitettu varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Lisää tietoa uudesta Kiteen koulukuljetusoppaasta: https://www.kitee.fi/documents/1486274/0/koulukuljetusopas.PDF/b3cc11fb-75d2-3c54-dd66-6c26f6050ddc

 

Aina voi soittaa!: Kaisa Turunen 040 105 1149 tai Matias Valoaho 040 105 1137

Koulukyydit 2021 - 2022

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute