Melu ja meluntorjunta

Melu ja Meluntorjunta

Melu ja meluntorjunta

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Melua pidetään erityisen häiritsevänä silloin, kun se ylittää melulle alttiin alueen tavanomaisen taustamelun. Tällaisia toimenpiteitä tai tapahtumia voivat olla muun muassa murskaus- ja louhintatyöt, tilapäiset ulkona järjestettävät huvitilaisuudet ja moottoriurheilutapahtumat.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Lisätietoja meluilmoituksen tekemisestä saat "Ympäristönsuojelun luvat, ilmoitukset ja maksut"-sivulta. Meluilmoitus tehdään Lupapiste-verkkoasioinnin kautta (linkki sivun oikealla palstalla).

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Marjo Tikka

va. ympäristöpäällikkö
 040 105 1304
marjo.tikka@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Asioi verkossa

Sivu arviointi ja palaute