Arppen koulun oppilaanohjaus

Arppen koulun oppilaanohjus

Arppen koulun oppilaanohjaus

Oppilaanohjaaja on koulussa oppilaita varten.

Oppilaanohjaajan tehtävänä on tukea
    - nuoren kasvua ja kehitystä
    - opiskelutaitoja
    - itsetuntemusta
    - jatko-opintoihin suuntautumista

Oppilas voi käydä keskustelemassa oppilaanohjaajan luona niin usein kuin on tarpeen, vähintään kuitenkin kerran vuodessa. Ohjauskeskusteluihin ovat tervetulleita myös huoltajat.  
Oppilaanohjaaja vahvistaa nuoren itsetuntemusta ja vahvuuksien löytämistä sekä tutustuttaa nuoria työelämään, ammatteihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin.  Oppilaanohjaajat tekevät yhteistyötä lukuisien eri tahojen kanssa: mm. huoltajien, koulun henkilökunnan, yritysten, oppilaitosten ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa.  

Lukuvuoden 2023-2024 tapahtumia

Työelämään tutustumista (TET) on Arppen koulussa lukuvuonna 2023-2024 seuraavasti
7. luokalla yksi päivä/oppilas oman koulun keittiöllä
8. luokalla viisi päivää oppilaan itse toivomassa työpaikassa kevätlukukaudella
9. luokalla viisi päivää oppilaan itse toivomassa työpaikassa syyslukukaudella
Oppilaiden kanssa tehdään lukuvuoden aikana oppilaitos- ja yritysvierailuja ainakin Kiteelle, Joensuuhun ja Savonlinnaan.  Lisäksi oppilaat voivat käydä yksilöllisen tarpeensa mukaisesti tutustumassa toisen asteen koulutuksiin.  Arppen koululla käy oppitunneilla ja vanhempainilloissa lukuisia vierailijoita oppilaitoksista ja työpaikoilta.

Yhteishaku on 20.2.-19.3.2024.

Voit hakea kevään yhteishaussa:
•    lukioon
•    ammatillisiin perustutkintoihin
•    vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen (esim. Luovi)
•    tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)
•    työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)
•    kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille linjoille.
Haku tehdään koulussa sen jälkeen, kun oppilas on palauttanut opolle huoltajan allekirjoittaman lomakkeen, johon on merkitty hakukohteet.  Yhteishausta tiedotetaan huoltajia kotiin lähetettävällä tiedotteella, Wilman kautta ja 9.luokkien vanhempainillassa 11.1.2024.

 

 

Lähiseudun jatko-opintopaikkoja


Lukio-opintoja
Kiteen lukio
Tohmajärven lukio
Pyhäselän lukio  
Joensuun lyseon lukio   
Joensuun Tulliportin koulun lukio
Itä-Suomen koulun lukio  
Joensuun yhteiskoulun lukio  
Savonlinnan taidelukio  
Savonlinnan lyseon lukio  

Ammatillisia opintoja
    Riveria,  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä  
    SamiEdu, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Ammatillista erityisopetusta
    Luovi  

Kansanopistoja
    Kiteen evankelinen kansanopisto  
    Itä-Karjalan kansanopisto, Punkaharju

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Anu Mikkonen

opinto-ohjaaja
 040 105 1161
anu.mikkonen@edu.kitee.fi
Koulutie 3 D, 82500 Kitee

Eija Taponen

opinto-ohjaaja
 040 105 1166
eija.taponen@edu.kitee.fi
Koulutie 3 D, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute