Aloitteet

Aloitteet


Aloiteoikeus


Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. (Kuntalaki 28 §)
 

Kansanäänestysaloite


Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. (Kuntalaki 31 §)

Asianosaisen tai kuntalaisen omassa asiassaan tekemä ehdotus ei ole yllä kuvattu aloite.

Anna palautetta palveluista tai tee aloite

Voit antaa sivun oikeassa reunassa palautetta palveluista tai voit tehdä aloitteen sinulle tärkeässä asiassa. TULOSSA
 

Demokratia.fi

Löydä vaikuttamisen verkkopalvelut ja osallistu päätöksentekoon.

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite.fi

 

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute