Yksityistie

Tiet ja kadut

Tiet ja kadut

Kaavatiet, liikenneväylät, auraukset

  • Kuntatekniikan päällikkö Mika Niskanen

Yksityistieasiat

  • Kuntatekniikan päällikkö Mika Niskanen
  • Hallintosihteeri Inga Sallinen, lomakkeiden vastaanotto (mm. hakemukset, tiekokouskutsut)

Yksityistieavustukset

Yksityistie on avustuskelpoinen, mikäli tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous ja tietä käytetään pysyvän asutuksen ulospääsytienä vähintään 300 metrin matkalla tai tiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys. Avustusta maksetaan tien vaikutuspiirissä kauimpana olevaan ympärivuoden asuttuun talouteen saakka. Avustuksen saannin ehtona on, että tiekunta on pitänyt yksityistielain mukaiset kokoukset ja näin pysynyt järjestäytyneenä. Lisäksi edellytetään, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot ovat sekä Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä että Väyläviraston kansallisessa tie- ja katuverkoston tietojärjestelmässä (Digiroad).

Kunnossapitoavustuksen määrä v. 2024 avustusluokittain on:

  • I luokka    554 €   
  • II luokka   468 €
  • III luokka  382 €
  • IV luokka  279 €
  • V luokka   249 €

Avustusta haetaan 30.9.2024 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisellä miunpalvelut.fi-lomakkeella tai toimittamalla sivun alareunassa oleva lomake: 

Kiteen kaupunki/Tekninen keskus
Kiteentie 25, 82500 KITEE
tekninen.kirjaamo@kitee.fi
 

Perusparannusavustukset

Vapaamuotoiset perusparannusavustushakemukset vuodelle 2024 tulee toimittaa 30.4.2024 tai 30.8.2024 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti miunpalvelut.fi -ohjelman kautta. Yksityisteiden avustusten määrärahat ovat vuosikohtaisia ja avustusten jakamisesta päättää tekninen lautakunta hakemusten saapumisjärjestyksessä ja talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Lisätietoja antaa kuntatekniikan päällikkö Mika Niskanen.

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA