Nuorten työseteli

Kesätyöt

Nuorten työseteli

Nuorten työseteli on tarkoitettu kaikille kiteeläisille 15-19 -vuotiaille nuorille. Seteli on henkilökohtainen ja sen voi käyttää vain kerran. Se on voimassa koko vuoden. Työnantajan maksama 10/15 työpäivän palkka on vähintään 450/675 euroa.

Vuoden 2021 työsetelit jaetaan koulujen ja oppilaitosten kautta! Jos jakelu ei tavoita kohderyhmää paikallisten oppilaitosten kautta, niin seteleitä voi noutaa kaupungin asiointipisteiltä Kiteeltä ja Kesälahdelta.

Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Tarja Hakulinen, puh. 040 105 1018

 

Työnantajalle

Kiteen kaupunki maksaa työnantajalle  (voi olla myös yksityishenkilö)  

- 250 € mikäli nuori palkataan vähintään kahdeksi viikoksi tai 10 työpäiväksi. Käteen jäävän palkan tulee olla vähintään 450 €.

- 375 € mikäli nuori palkataan vähintään 15 työpäiväksi. Käteen jäävän palkan tulee olla vähintään 675 €.

Tuen myöntämisen periaatteet:

- Kiteeläinen 15–19-vuotias eli v. 2006-2002 syntynyt nuori.

- Työseteli on voimassa koko vuoden 2021 ajan.

- Työsetelit jaetaan suoraan nuorille. Henkilöllisyys todistettava!

- Seteli on henkilökohtainen, nimetty ja numeroitu ja sen voi käyttää vain kerran.

- Nuoren kotikunnan on oltava Kitee.

- Tuki koskee myös ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia.

- Työnantajan ei tarvitse olla kiteeläinen ja työpaikka voi olla muualla kuin Kiteellä.

- 250 € tuen voivat saada nuoret, jotka työllistävät itsensä yrittäjänä vuoden 2021 aikana ja jotka ovat oikeutettuja työseteliin. Lisätietoja www.kitee.fi

 

HUOM! Alle 18-vuotiaista työntekijöistä on säädetty erikseen. Laki nuorista työntekijöistä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

 

Työjaksolta maksettavan pal­kan perusteella työnantaja maksaa lakisääteiset sivukulut: työeläkevakuutus­maksun (ei alle 17 v.), tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- (ei alle 17 v.) ja sosiaaliturvamaksut (ei alle 16 v.). Palkasta on myös pidätettävä työeläkevakuutusmaksu (ei alle 17 v.) ja työttömyysvakuutusmaksu (ei alle 17 v.). Työsopimukseen maininta "Tutustu työ­elämään ja tienaa" -mallin mukaisesta työsuhteesta.

Työnantajien tulee huomioida, että joillakin sopimusaloilla "Tutustu työelämään ja tienaa" -mallin mukainen vähimmäispalkka on suurempi kuin 450 €.

15 v. täyttäneen työaika voi olla 6-8h/päivä. Nuoren, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta, on työaika enintään 7 h/päivä. Alle 18-vuotiaista työntekijöistä on säädetty laissa erikseen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

Työnantaja palauttaa työsetelin liitteineen työsuhteen päätyttyä tai viimeistään 12.1.2022. Kaupungin tuki maksetaan palautuneesta setelistä työnantajalle neljän viikon kuluessa.

Sähköinen haku Miunpalvelut.fi

 

Nuorelle yrittäjälle

Työsetelin saa myös nuorten yrittäjyyden tukemiseen. Setelin 250 € tuen voivat saada 15-19-vuotiaat kiteeläiset nuoret, jotka työllistävät itsensä yrittäjänä vuoden 2021 aikana ja jotka ovat oikeutettuja työseteliin.

Työsetelin maksatusta varten ei edellytetä Y-tunnusta, mutta kaupunki suosittelee sen hankkimista sekä yrittäjyyskoulutukseen osallistumista, esimerkiksi 4H-yrittämisen tai Nuori Yrittäjyys -ohjelman kautta. Kannattaa tutustua myös laskutuspalveluiden tarjoamiin palveluihin, joiden avulla on mahdollista laskuttaa työstä ilman omaa yritystä tai y-tunnusta.

Yrittäjän tulee täyttää lakisääteiset velvollisuudet ja huolehtia verojen maksamisesta. Y-tunnuksella toimivilta edellytetään elinkeinotoiminnan veroilmoituksen täyttämistä. Ilman Y-tunnusta toimivat nuoret ilmoittavat kalenterivuoden aikana kertyneet tulot ja menot henkilökohtaiseen veroilmoitukseensa.

Nuoren yrittäjän tulee toimittaa 12.1.2022 mennessä Kiteen kaupungin työllisyyspalveluihin täytetty työseteli ja sen liitteenä koonti laskutetuista tahoista, esimerkiksi kopiot kuiteista. Yrittäjän tulee laskuttaa vähintään kahta erillistä tahoa. Koonnissa on eriteltävä laskutetut tahot. Kaupungin tuki, 250 euroa, maksetaan palautuneesta setelistä neljän viikon kuluessa.


Työsetelien palautusosoite Kiteen kaupunki, Asiointipiste, Kiteentie 25, 82500 Kitee

Sähköinen haku Miunpalvelut.fi

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Tarja Hakulinen

työllisyyskoordinaattori
 040 105 1018
tarja.hakulinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Kesätyöt sähköisen asioinnin linkkilista

Sivu arviointi ja palaute