Nuorten työseteli

Kesätyöt

Nuorten työseteli 2024

Nuorten työseteli on tarkoitettu kaikille kiteeläisille 15-19 -vuotiaille eli v. 2009 - 2005 syntyneille. Seteli on henkilökohtainen ja sen voi käyttää vain kerran. Työseteli on voimassa koko vuoden 2024. Kun työnantaja palkkaa nuoren 10/15 päivän työsuhteeseen 450/675 euron vähimmäispalkalla (netto), niin kaupungin maksama tuki työnantajalle on 250/375 euroa. Seteli ei käy kaupungin itsensä tarjoamiin nuorten kesätyöpaikkoihin.

 

Vuoden 2024 työsetelit jaetaan koulujen ja oppilaitosten kautta! Jos jakelu ei tavoita kohderyhmää paikallisten oppilaitosten kautta, niin seteleitä voi noutaa kaupungin asiointipisteiltä Kiteeltä ja Kesälahdelta. Henkilöllisyys todennettava.

Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Tarja Hakuliselta, puh. 040 105 1018.

 

Työnantajalle 

Kiteen kaupunki maksaa työnantajalle (yrittäjä, yhdistys, yksityishenkilö)

 • 250 €, mikäli nuori palkataan vähintään kahdeksi viikoksi tai 10 työpäiväk­si.
  • nuorelle käteen jäävän palkan tulee olla vähintään 450 € (netto)

 

 • 375 €, mikäli nuori palkataan vähintään 15 työpäiväksi.
  • nuorelle käteen jäävän palkan tulee olla vähintään 675 € (netto)

 

 • 250 € nuorelle, joka työllistää itsensä yrittäjänä vuoden 2024 aikana ja joka on oikeutettu työseteliin. 

 

Tuen myöntämisen perusteet:

 • Kiteeläinen 15–19-vuotias eli v. 2009-­­­2005 syntynyt (kotikunta Kitee).
 • HUOM! Alle 18-vuotiaista työntekijöistä on säädetty laissa erikseen.

Laki nuorista työntekijöistä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

 

Muuta huomioitavaa:

 • Työseteli on voimassa koko vuoden 2024 ajan.
 • Seteli on henkilökohtainen, nimetty ja numeroitu ja sen voi käyttää vain kerran.
 • Työnantajan ei tarvitse olla kiteeläinen ja työpaikka voi olla muualla kuin Kiteellä.

 

Maksatus:

Työnantaja palauttaa nuorten työsetelin liitteineen työsuhteen päätyttyä tai viimeistään 10.1.2025 kaupungille osoitteeseen Kiteen kaupunki, Asiointipiste, Kiteentie 25, 82500 Kitee tai sähköinen haku Miunpalvelut.fi. Tuki maksetaan palautuneesta setelistä työnantajalle neljän viikon kuluessa.               

Hakemuksen liitteeksi tarvitset:

 • palkkalaskelma tai allekirjoitettu kuitti maksetusta palkasta
 • työseteli täytettynä

 

Lisätietoja: Työllisyyskoordinaattori Tarja Hakulinen, p. 040 105 1018, tarja.hakulinen@kitee.fi

 

**Työjaksolta maksettavan pal­kan perusteella työnantaja maksaa lakisääteiset sivukulut ja vakuutukset: työeläkevakuutus­maksun (ei alle 17 v.), tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- (ei alle 17 v.) ja sosiaaliturvamaksut (ei alle 16 v.). Palkasta on myös pidätettävä työeläkevakuutusmaksu (ei alle 17 v.) ja työttömyysvakuutusmaksu (ei alle 17 v.). Työsopimukseen maininta "Tutustu työ­elämään ja tienaa" -mallin mukaisesta työsuhteesta.

Työnantajien tulee huomioida, että joillakin sopimusaloilla "Tutustu työelämään ja tienaa" -mallin mukainen vähimmäispalkka on suurempi kuin 450 €.

Nuoren, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta, on työaika enintään 7 h/päivä. 

 

Sähköinen haku Miunpalvelut.fi

 

Nuorelle yrittäjälle

Työsetelin saa myös nuorten yrittäjyyden tukemiseen. Setelin 250 € tuen voivat saada 15-19-vuotiaat kiteeläiset nuoret, jotka työllistävät itsensä yrittäjänä vuoden 2024 aikana ja jotka ovat oikeutettuja työseteliin.

Työsetelin maksatusta varten ei edellytetä Y-tunnusta, mutta kaupunki suosittelee sen hankkimista sekä yrittäjyyskoulutukseen osallistumista, esimerkiksi 4H-yrittämisen tai Nuori Yrittäjyys -ohjelman kautta. Kannattaa tutustua myös laskutuspalveluiden tarjoamiin palveluihin, joiden avulla on mahdollista laskuttaa työstä ilman omaa yritystä tai y-tunnusta.

Yrittäjän tulee täyttää lakisääteiset velvollisuudet ja huolehtia verojen maksamisesta. Y-tunnuksella toimivilta edellytetään elinkeinotoiminnan veroilmoituksen täyttämistä. Ilman Y-tunnusta toimivat nuoret ilmoittavat kalenterivuoden aikana kertyneet tulot ja menot henkilökohtaiseen veroilmoitukseensa.

Nuoren yrittäjän tulee toimittaa 10.1.2025 mennessä Kiteen kaupungin työllisyyspalveluihin täytetty työseteli ja sen liitteenä koonti laskutetuista tahoista, esimerkiksi kopiot kuiteista. Yrittäjän tulee laskuttaa vähintään kahta erillistä tahoa. Laskutettavan summan tulee olla vähintään yhteensä 450 €. Koonnissa on eriteltävä laskutetut tahot. Kaupungin tuki, 250 euroa, maksetaan palautuneesta setelistä neljän viikon kuluessa.


Työsetelien palautusosoite Kiteen kaupunki, Asiointipiste, Kiteentie 25, 82500 Kitee tai Miunpalvelut.fi

 

Nuorten kesätyöpaikat

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

Nuorten kesätyöpaikat

Nuorten kesätyöpaikat

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Tarja Hakulinen

työllisyyskoordinaattori
 040 105 1018
tarja.hakulinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Kesätyöt sähköisen asioinnin linkkilista

Sivu arviointi ja palaute