Kumppanuuspöydät

Kumppanuuspöydät

Kiteen kaupunki käynnisti keväällä 2018 kaupunkistrategian tavoitteita tukevan kumppanuuspöytämallin. Mallin tarkoituksena on edistää ja kehittää kansalaistoimintaa sekä edesauttaa asukkaiden mahdollisuuksia osallistua kaupungin kehittämiseen ja elinvoimaisuuden parantamiseen. Malli perustuu vapaamuotoisten kumppanuuspöytien ja kyläyhdistysten sekä vastaavien toimijoiden aktiivisuuteen ja tarkoitus, että kumppanuuspöydissä työstetään ideoita ja konkreettisia ehdotuksia kaupungin kehittämiseksi. Esityksiä voivat tehdä niin yksittäiset kuntalaiset kuin järjestötkin tai yritykset. Malli edistää mahdollisuuksia tuoda kuntalaisille tärkeitä asioita valmisteluun ja päätöksentekoon ja lisää asioiden käsittelyn läpinäkyvyyttä.

Kumppanuuspöydät kokoontuvat kolmella alueella, Puhoksessa, Kesälahdella ja Kiteen keskustassa. Kumppanuuspöydät pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kumppanuuspöytien asialistalle saa asioita ko. alueen puheenjohtajan kautta. Kaupungin viranhaltijoita kutsutaan kokouksiin aina tarpeen mukaan.

Kumppanuuspöydissä tehdyt aloitteet käsitellään kootusti aina kaupungin johtoryhmässä, jonka jälkeen ne annetaan toimialueille käsiteltäväksi ja mahdollisesti toimielimiin päätettäväksi. Kaupungin vastine aloitteisiin käsitellään aina seuraavassa kumppanuuspöydässä.

Kumppanuuspöytien asialistat ja muistiot julkaistaan samaan paikkaan, jossa muutkin esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan. Linkki oikealla.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

KATSO MYÖS

Kumppanuuspöydän muistiot

Sivu arviointi ja palaute